Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Litteratur och författare

Länsbiblioteket verkar för att främja den lokala litteraturen, både i ett historiskt och nutida perspektiv.

Uppdraget innehåller såväl kunskapsspridning om länets stora författarskap som ett arbete för att stärka länets nu aktiva och blivande författare. Västernorrland har en rik litterär tradition med stora författarskap som Olof Högberg, Lars Ahlin och Alfhild Agrell. Även i nutid har länet skildrats av t ex VIbeke Olsson, Kristina Sandberg och Therese Söderlind.

De lokala utövarna i länet har behov av ett forum för utbyte och inspiration. Det finns också behov av stödfunktioner för det kreativa skrivandet, till exempel för ungdomar med författarambitioner. Länsbiblioteket vill därför identifiera former och metoder för att stärka det litterära skrivandet samt verka för den västernorrländska litteraturen som konstform. Målet är att skapa mötesplatser och nätverk för verksamma och blivande författare samt sprida kunskap om äldre lokala författarskap. Arbetet baseras på en kartläggning av länets litterära landskap som genomfördes under våren 2015.

Ett nätverk har skapats för aktiva författare i länet. Författarnätverket har också en facebook-grupp, "Författare i Västernorrland". Hör av dig till Anna Hällgren om du är författare och är intresserad av Författarnätverket!

Jojjo.se är en ny webbaserad kulturutbudskatalog för barn och unga i Västernorrland. Den innehåller också fortbildning och inspiration på kulturområdet för vuxna. Utbudet är sammanställt av ett nätverk som består av länets kulturkonsulenter. Katalogen erbjuder ett brett och varierat utbud av upplevelser och aktiviteter. Här hittar du aktuella erbjudanden inom t ex dans, film, konst, teater, litteratur, kulturarv och musik. Du kan även få idéer och förslag på workshops, skapande skola-projekt, fortbildningar med mera.Vill du som författare ha med något i jojjo.se ta kontakt med Anna Hällgren.

 

Länsbiblioteket ansvarar också för en omfattande samling Ångermanlands- och Medelpadslitteratur som finns tillgänglig i Sambiblioteket i Härnösand.  

Vidare deltar länsbiblioteket i det bibliografiska samarbetsprojektet Bothnica. Bothnica är en deldatabas i den nationella biblioteksdatabasen Libris och innehåller referenser till litteratur om länen Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Databasen Bothnica

Författarporträtt

Länsbiblioteket har sammanställt författarporträtt över en mängd författare med kopplingar till Västernorrland. Författarporträtten hittar du i listan nedanför.