Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Skrivet om Karl Östman (urval)

  • Agrell, Beata, ”Genre and Working-Class Fiction”, Genre and Working-Class Fiction, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Sune Auken (red.), [Under utgivning 2014]
  • Agrell, Beata, "Gömma det lästa i sitt inre. Fromhet och klasskamp i tidig svensk arbetarprosa". Ord & Bild 2003:4. s. 66–77.
  • Agrell, Beata, ”Poesi i sak, proletärlitteratur och trädkramningen av allt. Den skaldiska blicken hos C.J.L. Almqvist, Gunnar D. Hansson och Karl Östman”, red. Dick Claesson, Christer Ekholm, Lotta Lotass, Staffan Söderblom. Litterär gestaltnings skriftserie , n:o 9. s. 15–44. 2010
  • Agrell, Beata, "Proletärförfattaren, klassmedvetandet, religionen och demokratiseringen av parnassen", Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, Birthe Sjöberg et. al. (red), s. 25–34. 2011
  • Godin, Stig-Lennart, ”Bildningstemats politiska och sociala innebörder”, i hans Klassmedvetandet i tidig svensk arbetarlitteratur. Lund, 1994, s. 139–152.
  • Gärdegård, Nils, ”Efterskrift”, Östman, Karl, Stabbläggare och andra noveller. Stockholm, 1976, s. 220 – 252.
  • Torell, Örjan, Den osynliga staden. En gestaltningsmodell hos Olof Högberg, Ludvig Nordström, Bertil Malmberg, Birger Sjödin, Karl Östman, Lars Ahlin och andra svenska författare fram till våra dagar. 2008
  • Wredenberg, Göran, ”Efterskrift”, Östman, Karl, Den breda vägen, Stockholm, 1977, s. 219 – 236.
  • Öhman, Anders, "Arbetarlitteraturen och gestaltningsproblemet. Exemplet Karl Östman", Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, Birthe Sjöberg et. al. (red), s. 35–44. 2011.
  • 3 x Karl Östman – arbetaren och författaren. Hägersten, 2003.