Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionbibliotek Västernorrland

Regionbiblioteket är ett regionalt resurscentrum för biblioteksutveckling. I ett nära samarbete med de kommunala biblioteken ska regionbiblioteket verka för att ge regionens invånare en effektiv och jämlik informations- och litteraturförsörjning.

Att främja läsning, bildning och delaktighet är centrala uppgifter för regionbiblioteket. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning samt personer med annat modersmål än svenska. 

Regionbiblioteket samarbetar huvudsakligen med folkbiblioteken i Västernorrland. Delar av verksamheten riktar sig även till andra samarbetspartners som exempelvis skolor och förskolor. En stor del av verksamheten drivs i projektform med externa medel. Regionbiblioteket har också ansvar för att främja den lokala litteraturen och litteraturen som konstform i länet.

Regionbiblioteket ingår i den regionala kulturverksamheten och samarbetar med andra organisationer, institutioner och myndigheter i länet. Samarbetet inom ABM (arkiv, bibliotek och museer) är väl utvecklat. Det sker även ett omfattande samarbete på nationell nivå med andra läns- och regionbibliotek, Kungliga biblioteket, Internationella biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) med flera.

För perioden 2019-2022 har Regionbibliotek Västernorrland identifierat tre centrala utvecklings- och målområden:

  • Regional bibliotekssamverkan
  • Demokrati och delaktighet
  • Litteratur och läsfrämjande

Följ och samtala gärna med oss på Facebook! 

Regionbibliotekets historia

Regional biblioteksplan (pdf)