Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Performance workshop på Sundsvalls museum med bildkonstnärerna Weidan Derky och Sandra Berg Mozard under Ockupera - Art performance 28 oktober-11 november. Fotograf: Maria Sundström.
Performance workshop på Sundsvalls museum med bildkonstnärerna Weidan Derky och Sandra Berg Mozard under Ockupera - Art performance 28 oktober-11 november. Fotograf: Maria Sundström.

Konst Västernorrland

Konsten är en demokratifråga och en angelägenhet för alla. Den är ett viktigt verktyg för att synliggöra och ifrågasätta lokala, nationella, samhälleliga och existentiella ämnen.

Konst Västernorrland har två uppdrag: att stärka och bredda bildkonstens ställning i länet samt att tillgängliggöra olika konstupplevelser i regionens verksamheter och lokaler. Inom Konst Västernorrland finns konsthandläggare och konstkonsulenter.

Konsthandläggarens uppdrag är att arbeta med miljögestaltning och utsmyckning i landstingets lokaler. Vi placerar ut, administrerar, vårdar och tillgängliggör landstingets konstsamling som omfattar drygt 20 000 verk. Genom att köpa in konst och ge uppdrag åt konstnärer gör vi samtida konst tillgänglig och angelägen för alla, långt utanför konsthallar och museum.

Konstkonsulentens uppdrag är att arbeta med utvecklingsfrågor för bild- och formkonst. Det sker i samverkan med konstnärer och länets sju kommuner - politiker, institutioner, föreningsliv och en konstintresserad allmänhet. Konstkonsulenten ska främja det konstpedagogiska arbetet i regionen. För barn och unga lyfts konstens möjligheter, rätt till eget skapande och kontakt med professionella konstutövare.

Konst Västernorrland driver nättidningen Volym vars syfte är att spegla konstnärlig verksamhet, konstpolitik och samtidskonstens utveckling i Västernorrland och Norrland.

Nyheter från Konst Västernorrland och Regional utveckling