Aktuella utlysningar

Fasad-Soder.jpg

Utlysning fotografier till operationssalar
Örnsköldsviks sjukhus


Sökes: yrkesverksamma fotografer/konstnärer som med fotografier kan skildra det unika med Örnsköldsvik. Uppdraget innebär att med ett konstnärligt öga skildra omgivningarna i Örnsköldsviks kommun. Fotografier ska ha motiv som förmedlar ett igenkännande från miljöer i stad, landskap och natur.

Bakgrund

På Örnsköldsviks sjukhus pågår en ombyggnation av operation och dess dagvårdsavdelning. Arbetet påbörjades 2021 och genomförs i etapper framtill 2025. I projekten ingår en uppbyggnad av sex operationssalar, som är placerade längs en korridor med fyra salar åt öster och två åt väster.

I gestaltningsprogrammet för byggprojektet beskrivs den inre gestaltningen så här:
”Den inre gestaltningen har som målsättning att bidra till upplevelsen av ett välkomnande, tryggt och professionellt sjukhus. Vi vill skapa en sammanhållen gestaltning med en lugn karaktär som bakgrund till teknik och rörelse av människor. ”

Beskrivning av uppdrag

Operationssalarna ska präglas av fokus utan onödiga distraktioner. Salarna har höga hygienkrav vilket innebär att väggarna kommer att kläs med väggmoduler som är möjliga att desinficera.

En väggmodul i varje operationssal är planerad för konstnärlig gestaltning.
Till väggmodulerna söker vi fotografier som skildrar det unika med Örnsköldsvik. Uppdraget innebär att med ett konstnärligt öga skildra omgivningarna i Örnsköldsviks kommun. Fotografier med motiv som förmedlar ett igenkännande från miljöer i stad, landskap och natur.
Formatet ska vara stående, väggmodulen har måttet 90 x 300 cm (måttet kan ändras något beroende på leverantör).

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Arbetsprover, 5 fotografier.
  • CV som beskriver att du är yrkesverksam fotograf/konstnär.
  • Kontaktuppgifter.

Mejla ansökan i en PDF till konst.vasternorrland@rvn.se
Sista ansökningsdag är 2022-09-21

Ansökan leder till att fotografer/ konstnärer får i uppdrag att leverera digitala bilder (minimum 3 stycken) till en urvalspott, som är i linje med utlysningen.
Av samtliga bilder i urvalspott väljs 6 bilder som kommer att tryckas på väggmodul.
Uppdraget kan fördelas på en eller flera fotografer/konstnärer.

Konsthandläggningen tar emot ansökan och gör urval i samarbete med personal från verksamheten.

Ersättning

Fotografi till urvalspott ersätts med 5 000 kr/bild.
Fotografi som kommer att tryckas på väggmodul ersätts med ytterligare 10 000 kr/bild. Fotot levereras som digital tryckfärdig fil.


Välkommen med din ansökan!

Carina Kågström och Eva-Leena Skarin
Konsthandläggare
konst.vasternorrland@rvn.se

 

Bild : Arkitema ArchitectsTillbaka till toppen