Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Pappersfigurer i glada färger uppsatta på en vägg

Aktuella utlysningar

Workshop på Kulturskola!

Är du yrkesverksam konstnär från Västernorrland som vill arbeta konstpedagogiskt? Vi söker nu sex konstnärer som vill utforma och hålla en workshop i april för barn/ungdomar på sex av länets kulturskolor.

Workshoparna är en del i projektet ”Konstpedagogik för fler” (KPFF) som handlar om att utveckla bildkonstens roll och betydelse i Västernorrland för barn och unga i länet under två år, och finansieras med medel från Statens Kulturråd.

Under våren 2022 samarbetar vi med kulturskolorna i länet för att utveckla bild & form-verksamheten och erbjuder därför skolornas elever workshops med lokala konstnärer.

Du ansöker med ett eget verk samt ett workshopförslag som utgår från verket.

  • Workshopen ska hållas en gång i april och vara ca 2-3 timmar.
  • Ålder på barnen kommer att variera beroende på vilken kulturskola så tänk på att workshopen ska kunna anpassas för barn mellan 7-15 år.
  • Workshopförslaget behöver inte vara i detalj, det räcker med en tydlig idé! Max en A4 + bild på ditt verk.

I sommar kommer de utvalda konstnärernas verk samt dokumentation från workshoparna visas i en utställning på två av länets bibliotek. Därför behöver det verk du söker med finnas tillgängligt för utställning under sommaren.

Val av konstnärer kommer att göras av arbetsgrupp inom Konst Västernorrland.

Arvode

Arvode för de konstnärer som väljs ut för uppdraget: 996 kr/timmen (exkl. moms) á 13 timmar (förberedelse, möten och workshop) samt utställningsersättning enligt MU-avtal.

Ansökan senas 24 januari

Ansökan skickas som pdf till projektledare jill.blomqvist@rvn.se senast 24 januari 2022.

Har du frågor om ansökan så tveka inte att höra av dig till jill.blomqvist@rvn.se