En vinterbild med vy över Höga kusten-bron. Det är skymning och himlen går i rosa och lila nyanser. Man anar att solen är på väg ner. I förgrunden snöiga gran- och talltoppar. Bron sträcker sig från höger i bild, från betraktaren, och åt vänster. Dis skymmer delar av den. I bakgrunden syns land och mer skog.

Visioner – offentlig konst i Västernorrland

Region Västernorrland tillsammans med Härnösands kommun söker två konstnärer som under våren 2023 vill arbeta med ett undersökande projekt kring offentlig konst i Härnösands kommun. Projektet vänder sig till konstnärer som vill undersöka och visionera kring offentlig konst och gestaltad livsmiljö, vad skulle det kunna vara i Härnösand, och mer specifikt utanför tätorten, på landsbygden?

Den offentliga konsten kan se ut på många olika sätt och vi vill genom projektet uppmuntra konstnärer att visionera och tänka fritt kring hur konsten kan ta form utan ett specifikt uppdrag för en redan bestämd plats. Här är tanken att konstnärerna arbetar med att ta fram skisser som även kan fungera som diskussionsunderlag vid den presentation som avslutar projektet. Förhoppningen är att projektet ska öppna upp och leda in oss på nya tankebanor där idéer om offentlig konst kan slå rot både hos framtida beställare och publik och på sikt få med ett konstnärligt idéarbete tidigt i samhällsplanering och utveckling av nya gemensamma miljöer.

För projektet Visioner – offentlig konst i Västernorrland avsätter Konst Västernorrland, Region Västernorrland 35 000 kronor per konstnär. Utöver detta bekostas även resor, eventuellt boende samt visst material.

Sökande ska vara yrkesverksam konstnär/grupp och utses av en urvalskommitté med representanter från Härnösands kommun och Konst Västernorrland. Sökande kan komma från hela Sverige, men ansökningar från regionalt verksamma konstnärer prioriteras. Vi ser gärna att konstnären har ett intresse av medskapande processer och deltagbaserade praktiker.

Ansök senast 2022-12-05 klockan 14.00. Besked lämnas 2022-12-09.

Visioner – offentlig konst projektledas av Nina Svenson, konstnär med lång erfarenhet av arbete med platsspecifik och offentlig konst, och samordnas av Helena Byström, konststrateg Region Västernorrland.

Ansökan skickas till e-postadress: region.vasternorrland@rvn.se med ämnesraden "Visioner – offentlig konst"

Till ansökan bifogas:
CV (max 2 A4-sidor) samt dokumentation av 3–6 tidigare verk, varav två av dessa kan ersättas och istället utgöras av länkar till tidsbaserade verk och där varje enskild bild ej får överstiga 1 MB, samt en kort beskrivning av ditt konstnärskap och intresseområde. Ange gärna om sökanden har en relation till Härnösand som kommun.

Välkommen med din ansökan!

 

 


Tillbaka till toppen