Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
En lång ljus korridor som sträcker sig bortåt. På väggarna sitter det inramade konstverk.
Färgstark grafik av Jutta Votteler mjukar upp långa kontorskorridorer i Sundsvalls sjukhus. Fotograf: Daniel Håkansson.

Konst i regionens lokaler

Genom att köpa in svensk samtidskonst och genom att ge uppdrag åt bildkonstnärer arbetar konstavdelningen med att gestalta miljöer inom regionens lokaler över hela länet.

Region Västernorrlands konstsamling är utplacerad över en stor utställningsyta som är offentlig men inte alltid tillgänglig för allmänheten. De flesta kommer i kontakt med konsten i vårdmiljöer som sjukhus, hälsocentraler och tandkliniker, men den finns också i Region Västernorrlands administrativa lokaler och folkhögskolor.

Konst för hälsa

Kunskapen om konstens betydelse för hälsa, god vård och tillfrisknande ökar. Inom forskningen undersöks frågor kring konst som ett verktyg för rehabilitering men även vårdmiljöernas utformning och hur patientgrupper upplever olika typer av konst.

Vårdmiljöernas gestaltning har förändrats utifrån ökade behov och nytänkande design. Fler möjligheter till avskildhet och harmoni efterfrågas men även stimulans för patienterna och förbättrad arbetsmiljö för personalen. Här kan samtida konst tillföra mer än ett trevligt inslag i inredningen.

Region Västernorrland köper in konst och ger uppdrag åt konstnärer enligt fastställda riktlinjer. Uppdrag kan utmynna i platsspecifika verk men inom samtidskonsten ryms dessutom projekt av undersökande, idé- och upplevelsebaserad karaktär. I vårdmiljöerna där patienter, anhöriga och personal vistas kan konsten förmedla ett gott mottagande, stöd, omtanke och hopp. Den kan också vara humoristisk, ifrågasättande och utvecklande. Samtidigt kräver de intensiva vårdmiljöerna att konsten uppfyller vissa tekniska krav.

Enprocentregeln

1965 beslutade Region Västernorrland att tillämpa enprocentregeln som innebär att en procent av bygg- och renoveringskostnaderna ska gå till konstnärlig utsmyckning. Utöver detta finns ett anslag för kompletterande inköp, ramning och underhåll. Genom inköpen och uppdragen strävar vi efter att konsten utifrån olika aspekter ska vara tillgänglig och angelägen för alla.

Riktlinjer för hantering av offentlig konst vid Region Västernorrland (pdf)

Relaterad information

Månadens verk