Månadens verk

Varje månad presenterar vi ett verk ur samlingarna.

Varje månad presenteras ett verk ur Region Västernorrlands konstsamling. Flertalet är utplacerade men ibland ändå inte tillgängliga för allmänheten.

Synen på konst, tycke och smak varierar över tid men också från person till person. Konst väcker känslor – det som ger dig en positiv upplevelse kanske någon annan helst vill magasinera!

Här kan du se och läsa om helt nya inköp men också äldre verk – i alla upptänkliga tekniker och av olika konstnärer.


Tillbaka till toppen