Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Konstpedagogik

Ett av Konst Västernorrlands prioriterade uppdrag är att arbeta med konstfrämjande. De konstpedagogiska insatserna riktar sig till målgrupperna barn, unga och vuxna. Prioriterade fokusområden är skola, föreningsliv och konstinstitutioner. Konstkonsulenterna anordnar också fortbildningsinsatser för bild- och formkonstnärer.

I samverkan med de regionala aktörerna i länets kommuner arbetar Konst Västernorrland med konstpedagogisk verksamhet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. En målsättning är att dessa grupper ska besöka konstutställningar och delta i konstvisningar. För att locka och intressera till möten med konst görs därför riktade satsningar för barn och unga under skoltid och på fritiden. Konstkonsulenter har också deltagit i framtagandet av ett handlingsprogram för bildkonstområdet i länet. I programmet är konstpedagogik i skolor och förskolor fokuserat. 

Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och detta ska genom Skapande skola stärka samverkan mellan skolan och det professionella konstlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till konst möta bildkonstnärer och arbeta med eget skapande. Kontakta konstkonsulenterna så kan vi vägleda, initiera konstprojekt och förmedla kontakter med konstnärer.

Ta del av utbudskatalogen

Konstkonsulenterna ingår i Region Västernorrlands kulturkonsulenters nätverk. Nätverket har en digital utbudskatalog som kallas för Jojjo. Här hittar du erbjudanden inom konst- och andra kulturområden; performance, workshops, Skapande skola-projekt, fortbildningar, föreläsningar med mera.

Besök utbudskatalogen på jojjo.se

Läs mer på Kulturrådets sida med Skapande skola

Relaterad information

Konstpedagogisk handbok