Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Konstpedagogisk nätverksträff, Havremagasinet i Boden 7-8 november 2016.
Konstpedagogisk nätverksträff, Havremagasinet i Boden 7-8 november 2016.

Konstpedagogik

Ett av Konst Västernorrlands prioriterade uppdrag är att arbeta med konstfrämjande. De konstpedagogiska insatserna riktar sig till målgrupperna barn, unga och vuxna. Prioriterade fokusområden är skola, föreningsliv och konstinstitutioner. Konstkonsulenterna anordnar också fortbildningsinsatser för bild- och formkonstnärer.

I samverkan med de regionala aktörerna i länets kommuner arbetar Konst Västernorrland med konstpedagogisk verksamhet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp. En målsättning är att dessa grupper ska besöka konstutställningar och delta i konstvisningar. För att locka och intressera till möten med konst görs därför riktade satsningar för barn och unga under skoltid och på fritiden. Konstkonsulenter har också deltagit i framtagandet av ett handlingsprogram för bildkonstområdet i länet. I programmet är konstpedagogik i skolor och förskolor fokuserat.


Konstnärerna Samuel Andersson och Cecilia Hultman som utsågs till att arbeta med Skapande skola-projektet: Att göra en vacker grunka, det blev aldrig av. Det utgår ifrån Bror Marklunds konst.
Konstnärerna Samuel Andersson och Cecilia Hultman som utsågs till att arbeta med Skapande skola-projektet: Att göra en vacker grunka, det blev aldrig av.

Skapande skola

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken och detta ska genom Skapande skola stärka samverkan mellan skolan och det professionella konstlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till konst möta bildkonstnärer och arbeta med eget skapande. Kontakta konstkonsulenterna så kan vi vägleda, initiera konstprojekt och förmedla kontakter med konstnärer.

Ta del av utbudskatalogen

Konstkonsulenterna ingår i Region Västernorrlands kulturkonsulenters nätverk. Nätverket har en digital utbudskatalog som kallas för Jojjo. Här hittar du erbjudanden inom konst- och andra kulturområden; performance, workshops, Skapande skola-projekt, fortbildningar, föreläsningar med mera.

Besök utbudskatalogen på jojjo.se

Läs mer på Kulturrådets sida med Skapande skola

Högskoleutbildningar konstedagogik

Linnéuniversitet i Växjö

En högskoleutbildning med konstpedagogik inriktning bedrivs vårterminen 2017 på Linnéuniversitet i Växjö. Det är en utbildning där man kombinerar bildanalys tillsammans med konstpedagogik.

Bildanalys och konstpedagogik, VT 2017, helfart, distans, 7,5 hp.

Kursen ger fördjupade kunskaper om konst- och bildvetenskapliga analysmetoder och tolkningsprocesser, utifrån olika perspektiv inklusive genusperspektiv. Såväl äldre som nyare verk studeras, med viss betoning på samtidskonst. Kursen behandlar också olika konstpedagogiska förhållningssätt och metoder.

Läs mer på Linnéuniversitets hemsida

Umeå universitet

Umeå universitet erbjuder i höst en distanskurs i Konstpedagogik med 4 fysiska träffar.
Kursen ges av Estetiska ämnen i samarbete med Bildmuseet. Den fokuserar på konstpedagogisk verksamhet med inriktning mot samtidskonst och är tänkt som fortbildning för verksamma bildlärare, konstnärer och personer verksamma vid konstinstitutioner. Dessutom som kompletteringskurs för studenter.

Konstpedagogik i samtida konstformer, HT 2017, halvfart, distans med 4 kursträffar, 15 hp.
Sista anmälan är 18 april.

Läs mer på Umeå univetsitets hemsida

Olika utbildningsinsatser i ämnet konstpedagogik planeras också på Högskolan i Halmstad och på Konstfack Stockholms universitet.

Relaterad information

Konstpedagogisk handbok

Konsttidningen Volym