Arbetslokaler för konstverksamhet

I Västernorrland finns Örnsköldsviks Kollektiva Konstnärsverkstad (ÖKKV) för emaljmåleri och grafik med tillgång till omfattande boktrycksavdelning. Kollektiva Konstnärsverkstan i Härnösand (KKVH) är inriktad främst på textil konst och digitala arbeten, men har även en mindre grafikverkstad. I Vännersta, Nordingrå håller Nordingrå konstnärsverkstad på att etableras, för grafik och projektarbeten. Fortbildningskurser i olika tekniker, föreläsningar och workshops hålls ofta på KKV-verkstäderna. Dessutom finns också lokaler för att visa projekt och utställningar, t.ex. driver ÖKKV ett eget ambitiöst galleri (Lokomotiv). En vanlig regel för att bli medlem i ett KKV är att man är yrkesverksam konstnär och har basala kunskaper i en eller flera tekniker.

En annan och öppnare form av resurs för konstnärligt aktiva är olika kultur- och ateljéföreningar. Hela fältet mellan professionella och amatörer kan här hitta inspirerande och utvecklande lokala platser för arbete och möten. Exempel i länet är Järnsta Kulturförening i Nordingrå, Sundsvalls kollektivverkstad samt Kulturbanken 2.0 i Ånge.

Relaterad information

Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad (okkv.se)

Kollektiva konstnärsverkstan Härnösand (kkvh.se)

Nordingrå Konstnärsverkstad (nordingrakv.se)

Järnsta Kulturförening (jarnstakultur.se)

Sundsvalls kollektivverkstad (sundsvallskonst.n.nu)

Kulturbanken 2.0 (Ånge) på Facebook


Tillbaka till toppen