Artist in Residence Västernorrland 2022

Arbetarlitteratur

Porträtt av leende korthårig kvinna.

Anna Arvidsdotter

Motivering

Med lyrisk lekfullhet, rytm- och stilsäkerhet sticker Anna Arvidsdotter hål på fenomen och floskler på en samtidskapitalistisk arbetsmarknad. Hennes klassmedvetna poesi pekar på absurditeter i arbetarens roll, vare sig det handlar om att så effektivt som möjligt sälja sig själv som en vara under en arbetsintervju eller en heroinpundares ödmjukhet inför en brevbärare i trappuppgången. Arvidsdotters poesi ger glimtar av hur man med humor uthärdar den arbetsmiljö man måste stå ut med i välfärdsmaskineriets undre skikt.

Läs mer på konstnärens hemsida: Anna Arvidsdotter

 

Ljudkonst

Foto ovanifrån. På nedre delen av bilden syns en mans huvud och vänstra arm. Han ligger på ett svart underlag och håller en grå räfflad slang mot sitt öra, slangen slingrar sig uppåt och ur bilden.

Alessandro Perini

Motivering

Alessandro Perini skapar redskap och kollektiva metoder för att förstå och lyssna in omgivningen. Det är ett platsspecifikt närmande för att uppleva miljön från ett oväntat perspektiv - ett fält, ett skogsparti, en byggnad. Materialiteten i verket “Manual for Reconnection”, där varje uppslag ger visuella, taktila och audiella upplevelser, uppmuntrar till ett taktilt lyssnande, med örat och hela kroppen. I sitt utforskande använder sig Perini av historiska händelser, naturfenomen och tekniska mätinstrument för att skapa performativa allkonstverk. Vi ser fram emot att möta Perini i hans konstnärliga praktik på Hola folkhögskola. Vad händer i mötet med kursdeltagarna och vad väljer han att höra i mötet med det landskap som platsen Prästmon erbjuder?

Läs mer på konstnärens hemsida: Alessandro Perini

 

Keramik

Foto. Porträtt av kvinna med mörkt hår och glasögon.

Meng-Chan Yu

Motivering

Meng-Chan Yu är trogen sitt material. Genom olika angreppssätt och experiment får lerans egenskaper gestalta tid och skeenden. Det färdiga verken visar ofta en rörelse, fastän allt är stilla – en tippad mugg, en lutande vas stöttad av en kil, spåren efter torkande lera på ett papper. Det är genom enkla former komplexa idéer träder fram. Vi ser fram emot att bjuda in Meng-Chan Yu till Ålsta folkhögskola där hon kan arbeta förutsättningslöst och vara med och inspirera andra till att se det stora i det lilla – så att vi tvingas stanna upp, för att titta lite närmare.

Läs mer på konstnärens hemsida: Meng-Chan Yu

 

Samiskt residens

Foto av Annica Wennström

Annica Wennström

I det nyligen inrättade residenset för samiska kulturskapare har författaren Annica Wennström blivit utsedd som mottagare. Syftet med det samiska residenset är att främja samisk kultur i Västernorrland.

Motivering

Annica Wennström arbetar envist och modigt för att ge röst åt berättelser som inte tidigare blivit hörda. Hon fångar läsaren och vandrar vidare på stigar som de samiska berättarna har trampat upp. Med sin ansökan visar hon att hon vill fortsätta att utforska och synliggöra samisk kultur och historia på ett sätt som ligger i linje med avsikten med ett samiskt residens i Västernorrland.


Tillbaka till toppen