Tidigare konstnärer i residens

 

Artist in residence Västernorrland 2022

 

Arbetarlitteratur

Porträtt av leende korthårig kvinna.

Anna Arvidsdotter

Motivering

Med lyrisk lekfullhet, rytm- och stilsäkerhet sticker Anna Arvidsdotter hål på fenomen och floskler på en samtidskapitalistisk arbetsmarknad. Hennes klassmedvetna poesi pekar på absurditeter i arbetarens roll, vare sig det handlar om att så effektivt som möjligt sälja sig själv som en vara under en arbetsintervju eller en heroinpundares ödmjukhet inför en brevbärare i trappuppgången. Arvidsdotters poesi ger glimtar av hur man med humor uthärdar den arbetsmiljö man måste stå ut med i välfärdsmaskineriets undre skikt.

Läs mer på konstnärens hemsida: Anna Arvidsdotter

Ljudkonst

Foto ovanifrån. På nedre delen av bilden syns en mans huvud och vänstra arm. Han ligger på ett svart underlag och håller en grå räfflad slang mot sitt öra, slangen slingrar sig uppåt och ur bilden.

Alessandro Perini

Motivering

Alessandro Perini skapar redskap och kollektiva metoder för att förstå och lyssna in omgivningen. Det är ett platsspecifikt närmande för att uppleva miljön från ett oväntat perspektiv - ett fält, ett skogsparti, en byggnad. Materialiteten i verket “Manual for Reconnection”, där varje uppslag ger visuella, taktila och audiella upplevelser, uppmuntrar till ett taktilt lyssnande, med örat och hela kroppen. I sitt utforskande använder sig Perini av historiska händelser, naturfenomen och tekniska mätinstrument för att skapa performativa allkonstverk. Vi ser fram emot att möta Perini i hans konstnärliga praktik på Hola folkhögskola. Vad händer i mötet med kursdeltagarna och vad väljer han att höra i mötet med det landskap som platsen Prästmon erbjuder?

Läs mer på konstnärens hemsida: Alessandro Perini

Keramik

Foto. Porträtt av kvinna med mörkt hår och glasögon.

Meng-Chan Yu

Motivering

Meng-Chan Yu är trogen sitt material. Genom olika angreppssätt och experiment får lerans egenskaper gestalta tid och skeenden. Det färdiga verken visar ofta en rörelse, fastän allt är stilla – en tippad mugg, en lutande vas stöttad av en kil, spåren efter torkande lera på ett papper. Det är genom enkla former komplexa idéer träder fram. Vi ser fram emot att bjuda in Meng-Chan Yu till Ålsta folkhögskola där hon kan arbeta förutsättningslöst och vara med och inspirera andra till att se det stora i det lilla – så att vi tvingas stanna upp, för att titta lite närmare.

Läs mer på konstnärens hemsida: Meng-Chan Yu

Samiskt residens 2022

Foto av Annica Wennström

Annica Wennström

I det nyligen inrättade residenset för samiska kulturskapare har författaren Annica Wennström blivit utsedd som mottagare. Syftet med det samiska residenset är att främja samisk kultur i Västernorrland.

Motivering

Annica Wennström arbetar envist och modigt för att ge röst åt berättelser som inte tidigare blivit hörda. Hon fångar läsaren och vandrar vidare på stigar som de samiska berättarna har trampat upp. Med sin ansökan visar hon att hon vill fortsätta att utforska och synliggöra samisk kultur och historia på ett sätt som ligger i linje med avsikten med ett samiskt residens i Västernorrland.


 

Artist in residence Västernorrland 2018


Kaisa Aglen, poet i residens

Kaisa Aglen föddes 1985 i Volda, Norge. Idag är Kaisa bosatt i Trondheim där hon har studerat filosofi. Hon debuterade med diktsamlingen “Kvar i kroppen sit ingenting” (2012) och har sedan dess givit ut “Mellom krig” (2016), båda publicerade av det norska förlaget Samlaget.

Kaisa Aglen sa detta om sitt arbete och sin vistelse på Österåsen:
Ett av de teman jag skriver om nu är sjukdom. Jag hoppas kunna undersöka det, både ur ett existentiellt och ett politiskt perspektiv. Jag tror att både Österåsens hälsohems historia och dess nuvarande praktik kommer att vara en bra resurs för min bok. Mitt skrivande behöver utrymme för både lugn och nya impulser.

Alan Waters, keramikkonstnär i residens

Alan Waters om sitt arbete:
Jag avslutade min konstexamen 1992 och har arbetat som utövande konstnär på heltid sedan dess. Jag arbetar inom områdena målning, skulptering och public art (konst i offentliga rum). Jag kombinerar idéer kopplade till musik/dans och arkitektur; jag introducerar ofta element som har ett historiskt innehåll. Jag har slutfört storskaliga public art-projekt över hela Kina, Tyskland, USA och Iran - till en skala på 16,5 meter. Jag skapar mina idéer genom att använda och manipulera hittat, återvunnet och donerat material. Jag har ställt ut mycket utomlands och inom Storbritannien.

Ryo Ikeshiro, ljudkonstnär i residens

Ryo Ikeshiro är en brittiskbaserad japansk konstnär och forskare. Han är intresserad av den kulturella och politiska dimensionen av beräkningsteknik, algoritmer och media samt deras konstnärliga potential, och hans produktion utforskar samtida idéer om Olikheter, som manifesteras genom teknik och ljud. Hans tillämpning inkluderar installationer och föreställningar med olika ljud- och bildformat, så som 360-video med rumsligt ljud, flerkanalsprojektioner och ljud, riktat ljud, datavisualisering och sonifiering och text-tv, tillsammans med interaktion och 3D-utskrifter och gravering.

Han var en del av Asia Culture Centers invigningsutställning i Gwangju, Sydkorea, och hans text-tv-konstsidor har sänts på tysk, österrikisk och schweizisk nationell TV. Han har bidragit till ljudkonsten: Ljud som konstmedium, en kommande publikation från ZKM Karlsruhe, och han presenteras i den elektroniska musikvolymen i serien Cambridges introduktion till musik.

www.ryoikeshiro.com

Artikel med Ryo Ikeshiro

Ryo Ikeshiros arbete med Airy ljudkonst


Tillbaka till toppen