Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Konstnär i kommun

Konstnär i kommun (KiK) startade under 2017 och är en konstresurs som Konst Västernorrland erbjuder regionens kommuner att få tillgång till en konstnär under en begränsad tid. Konstnärerna söker uppdraget genom en utlysning. Konstnär i Kommun ambulerar mellan regionens sju kommuner, för varje utlysning gäller särskilt tema och urvalskriterier. Region Västernorrland utlyser för 2019 två konstnärliga uppdrag, i Ånge kommun samt i Kramfors kommun. Regionen avsätter 30 000 kr till varje uppdrag. Sökande kan vara en yrkesverksam konstnär eller grupp.

Konstnär i kommun, Kramfors

Konstnärligt uppdrag ”Bollsta”

Kramfors kommun utlyser ett undersökande uppdrag som resulterar i en konsthändelse i Bollsta under 2020. Den exakta utformningen formulerar vi tillsammans utifrån projektidéns unika förutsättningar. Konsthändelsen kan exempelvis handla om en utställning eller ett tillfälligt verk på Bollsta folkets hus, på torget, längs älven, utanför masugnen. Utlysningen är ett samarbete mellan Kramfors kommun och Region Västernorrland.

Brukssamhället Bollsta är mycket gammalt, där de så kallade sta-byarna beräknas härstamma från folkvandringstiden, 400–600 år e. Kr. I Bollsta finns än i dag fornlämningar bevarade: Borgberget i Stensätter och Ytterlännes Gamla Kyrka. Borgen byggdes under folkvandringstiden och den gamla kyrkan anses vara uppförd omkring år 1200. Ett annat intressant landmärke är masugnen som uppfördes vid Bollstaån åren 1739–1741. Efter mer än 150 års drift togs den ur bruk år 1899. Järnhanteringen avvecklades efterhand och övergick till träindustri. I Bollsta togs den första sågen i drift år 1852. Den var utrustad med fyra vattendrivna sågramar. Numera är Bollsta Sågverk ett av de största sågverken i Sverige. Bollstas herrgårdar kan även vara intressanta inspirationskällor. Den svenske sjökaptenen och sågverksägaren Johan Nyberg byggde i slutet av 1840-talet herrgården Johannisberg, en av Ådalens anrikaste och vackraste kulturbyggnader. I dag ägs byggnaden av Kramfors kommun. Det finns givetvis mycket annat att knyta an till och vi ser fram emot alla upptänkliga uppslag!

Kan konsten hjälpa oss att förstå oss själva, vår natur, vår bygd, vår historia och vår samtid? Hur kan utväxlingar mellan konst, lokalhistoria och natur se ut? Uppdraget Konstnär i Kommun, Kramfors, består i att på valfritt sätt ta sig an och konstnärligt undersöka en sida av Bollsta. Arbetet presenteras i en utställning eller tillfälligt verk under 2020.

För projektet Konstnär i Kommun avsätter Konst Västernorrland, Region Västernorrland 30 000 kronor som tillfaller konstnären. Kramfors kommun står för utställningsersättning på 5 700 kronor samt transport av konstverk. Särskilt skrymmande transporter måste diskuteras i förhand.

Sökande ska vara yrkesverksam konstnär/grupp och utses av en urvalskommitté med representanter från Kramfors kommun och Konst Västernorrland. Sökande kan komma från hela Sverige, men ansökningar från regionalt verksamma konstnärer prioriteras.

Klicka här för ansökningsblankett 

Ansökan skickas till: region.vasternorrland@rvn.se med ämnesraden "Konstnär i kommun". 
Till ansökan bifogas CV med meriter i form av för utlysningen relevant utbildning, utställningsverksamhet, residensverksamhet och annat som berör konstverksamheten (max 2 A4-sidor). Utöver detta bifogas dokumentation av 3-6 tidigare verk, varav två av dessa kan ersättas och i stället utgöras av länkar till tidsbaserade verk. Var enskild bild får ej överstiga 1MB.

Sista ansökningsdag: 2019-08-26 kl: 23.59.

 

Konstnär i kommun, Ånge

Det konstnärliga uppdraget ”En av Ljungans sista forsar” stängde 2019-04-22. Uppdraget har gått till Marielle Andersson som arbetar som konstnär, designer och inredningsarkitekt, med en bakgrund som fotograf. På plats vid Haverö strömmar vill hon bygga små rum, modeller att fotografera och filma genom. Slutresultatet, stilla och rörliga fotografier, kommer presenteras i en utställning på Ånge konsthall i september 2019. Hennes farföräldrar växte upp i Haverö, fortfarande spenderar hon många somrar där.

Tidigare utlysningar

Under 2018 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Sollefteå
Konstnärligt gestaltningsuppdrag ”Kulturpersonligheter i Sollefteå” som tilldelades konstnären Kerstin Lindström. I utställningen ”Färgbada med Osslund” studerade hon Osslunds kraftfulla landskapsmåleri, mötte det och reflekterade även över konstnärens villkor under förra sekelskiftet. Utställningen pågick 13 november 2018-10 januari 2019 på Orrenhuset i Sollefteå.

Härnösand
Konstnär i kommun, Härnösand, var ett samarbete mellan Region Västernorrland, Länsmuseet Västernorrland och Härnösands kommun. Uppdraget var att via ett audiovisuellt verk/installation arbeta på temat genus och låta det vara ett färskt inslag i utställningen Konstinjektion II på Länsmuseet 4 okt 2018 – 13 jan 2019. Verket visas också på Härnösands konsthall under våren 2019. Via utlysning gick uppdraget till Sandra Berg-Mozard. Hennes verk ”Get in Shape” visades i ett uppbyggt rum försett med speglar.


Under 2017 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Örnsköldsvik
I Örnsköldsvik gick uppdragen till "Bilden av Örnsköldsvik” och till konstnären Natalie Fougeras. Fougeras följde under maj – augusti Teater Sojas repetitioner och arbetade fram ett eget verk som visades på Örnsköldsviks museum i samband med premiären och de tjugo föreställningarna. Föreställningen ”Spelet om Örnsköldsvik” var en nyskriven pjäs som berättade om Örnsköldsviks historia mellan åren 1837 – 2017. Konstprojektet var ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun, Världsklass Örnsköldsvik och med stöd av Landstinget Västernorrland genom ”konstnär i kommun”.

Sundsvall
I Sundsvall gick uppdragen till konstnären Tina Willgren. ”Flimrar förbi” är ett ljuskonstverk och visades i Kvissleby, Sundsvalls kommun. I videon ”Flimrar förbi” flyter historien och nutiden samman. Med skuggfigurer, dokumentärt och dramatiserat material frammanar konstnären vardagsscener som anknyter till Kvissleby. Glimtar från Big Bang blandas med bilder av skördearbetare vid Dövikssjön, cyklister, forntida steg i snö och ormkraniet som sades utgöra bevismaterial mot Elin i Kvissle. Samtidigt drar skepnader från andra epoker förbi. Konstprojektet ljuskonst genomfördes av Sundsvalls kommun med stöd av Landstinget Västernorrland genom ”konstnär i kommun”.