Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Konstnär i kommun

Skiss av Emelie Öberg Lidehäll

Konstnär i kommun (KiK) startade under 2017 och är en konstresurs som Konst Västernorrland erbjuder regionens kommuner att få tillgång till en konstnär under en begränsad tid. Konstnärerna söker uppdraget genom en utlysning. Konstnär i Kommun ambulerar mellan regionens sju kommuner, för varje utlysning gäller särskilt tema och urvalskriterier. Region Västernorrland utlyser för 2020 ett konstnärligt uppdrag i Timrå kommun. Regionen avsätter 30 000 kr till uppdraget. Sökande kan vara en yrkesverksam konstnär eller grupp.

Utlysning, Konstnär i kommun i Timrå

Konstnärligt uppdrag ”Ute-folkan”.

Timrå kommun utlyser ett konstnärligt uppdrag som resulterar i ett publikt event i Timrå under 2020. Den exakta utformningen formulerar vi tillsammans utifrån idéns unika förutsättningar. Utgångspunkten är ”Ute-folkan”, ett nytt projekt vid Söråkers Folkets Hus som bland annat utformats i relation till kommunens EPA-ungdomar. EPA-kulturen är stark bland Timrås ungdomar och i deras utarbetade vision finns drömmar om ljuskonst, vattenkonst, ljudkonst. För utlysningen Konstnär i Kommun ser vi gärna att konstnären använder sig av den nybyggda uteläktaren. Läktaren har inbyggda mobilladdare och där finns även en utescen, samt en yta på 700 kvm som är röjd och asfalterad. Det publika eventet kan vara ett relationellt konstverk som exempelvis för dialoger med EPA-kulturen eller andra delar av Timrå kommun. Det kan även handla om ett ljud-, ljus- eller performancekonstverk.

Kan konsten hjälpa oss att förstå oss själva, vår natur, vår bygd, vår historia och vår samtid? Hur kan utväxlingar mellan konst, lokalhistoria, invånare och natur se ut? Uppdraget Konstnär i Kommun består i att på valfritt sätt ta sig an och konstnärligt undersöka en sida av Timrå som sedan ska presenteras på ”Ute-folkan”. Arbetet framförs troligtvis under tidiga hösten 2020 i nära samarbete med Folkets Hus och deras övriga programverksamhet.

Utlysningen är ett samarbete mellan Timrå kommun, Söråkers Folkets Hus och Region Västernorrland. För projektet Konstnär i Kommun avsätter Konst Västernorrland, Region Västernorrland 30 000 kronor som tillfaller konstnären. Timrå kommun står för en utställningsersättning på 5 700 kronor. Söråkers Folkets Hus står för lokal och programverksamhet.

Sökande ska vara yrkesverksam konstnär/grupp och utses av en urvalskommitté med representanter från Söråkers Folkets Hus, Timrå kommun och Konst Västernorrland. Sökande kan komma från hela Sverige, men ansökningar från regionalt verksamma konstnärer prioriteras.

Klicka här för ansökningsblankett

Ansökan skickas till: region.vasternorrland@rvn.se med ämnesraden "Konstnär i kommun".
Till ansökan bifogas CV med meriter i form av för utlysningen relevant utbildning, utställningsverksamhet, residensverksamhet och annat som berör konstverksamheten (max 2 A4-sidor). Utöver detta bifogas dokumentation av 3-6 tidigare verk, varav två av dessa kan ersättas och i stället utgöras av länkar till tidsbaserade verk. Var enskild bild får ej överstiga 1MB.

Sista ansökningsdatum: 2020-03-27.

Välkommen med din ansökan!

 


Tidigare utlysningar

 

Under 2019 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Kramfors

Det konstnärliga uppdraget "Bollsta" stängde 2019-08-26. Uppdraget har gått till Gunilla Åsberg som kommer att arbeta för att lyfta fram mindre, och för de flesta även osynliga, rum i Bollsta. Platser som man enbart lägger märke till om man har något minne från dem. Inom projektet kommer Åsberg att genomföra intervjuer med bosatta i orten och utifrån dessa samtal kommer minnesmärken/plaketter att skapas som monument över de enskilda berättelserna för att synliggöra platsens betydelse. Konstnären har släkt i Bollsta och är väl bekant med platsen

Ånge

Det konstnärliga uppdraget ”En av Ljungans sista forsar” stängde 2019-04-22. Uppdraget har gått till Marielle Andersson som arbetar som konstnär, designer och inredningsarkitekt, med en bakgrund som fotograf. På plats vid Haverö strömmar vill hon bygga små rum, modeller att fotografera och filma genom. Slutresultatet, stilla och rörliga fotografier, presenterades i en utställning på Ånge konsthall i september 2019. Hennes farföräldrar växte upp i Haverö, fortfarande spenderar hon många somrar där.

Under 2018 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Sollefteå

Konstnärligt gestaltningsuppdrag ”Kulturpersonligheter i Sollefteå” som tilldelades konstnären Kerstin Lindström. I utställningen ”Färgbada med Osslund” studerade hon Osslunds kraftfulla landskapsmåleri, mötte det och reflekterade även över konstnärens villkor under förra sekelskiftet. Utställningen pågick 13 november 2018-10 januari 2019 på Orrenhuset i Sollefteå.

Härnösand

Konstnär i kommun, Härnösand, var ett samarbete mellan Region Västernorrland, Länsmuseet Västernorrland och Härnösands kommun. Uppdraget var att via ett audiovisuellt verk/installation arbeta på temat genus och låta det vara ett färskt inslag i utställningen Konstinjektion II på Länsmuseet 4 okt 2018 – 13 jan 2019. Verket visas också på Härnösands konsthall under våren 2019. Via utlysning gick uppdraget till Sandra Berg-Mozard. Hennes verk ”Get in Shape” visades i ett uppbyggt rum försett med speglar.

Under 2017 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik gick uppdragen till "Bilden av Örnsköldsvik” och till konstnären Natalie Fougeras. Fougeras följde under maj – augusti Teater Sojas repetitioner och arbetade fram ett eget verk som visades på Örnsköldsviks museum i samband med premiären och de tjugo föreställningarna. Föreställningen ”Spelet om Örnsköldsvik” var en nyskriven pjäs som berättade om Örnsköldsviks historia mellan åren 1837 – 2017. Konstprojektet var ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun, Världsklass Örnsköldsvik och med stöd av Region Västernorrland genom ”konstnär i kommun”.

Sundsvall

I Sundsvall gick uppdragen till konstnären Tina Willgren. ”Flimrar förbi” är ett ljuskonstverk och visades i Kvissleby, Sundsvalls kommun. I videon ”Flimrar förbi” flyter historien och nutiden samman. Med skuggfigurer, dokumentärt och dramatiserat material frammanar konstnären vardagsscener som anknyter till Kvissleby. Glimtar från Big Bang blandas med bilder av skördearbetare vid Dövikssjön, cyklister, forntida steg i snö och ormkraniet som sades utgöra bevismaterial mot Elin i Kvissle. Samtidigt drar skepnader från andra epoker förbi. Konstprojektet ljuskonst genomfördes av Sundsvalls kommun med stöd av Region Västernorrland genom ”konstnär i kommun”.