Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Konstnär i kommun

Konstnär i kommun (KiK) startade under 2017 och är en konstresurs som Konst Västernorrland erbjuder regionens kommuner att få tillgång till en konstnär under en begränsad tid. Konstnärerna söker uppdraget genom en utlysning. Konstnär i Kommun ambulerar mellan regionens sju kommuner, för varje utlysning gäller särskilt tema och urvalskriterier. Region Västernorrland utlyser för 2020 ett konstnärligt uppdrag i Timrå kommun. Regionen avsätter 30 000 kr till uppdraget. Sökande kan vara en yrkesverksam konstnär eller grupp.


Foto av elddansare i samband med Eldnatten, Urkult 2005. Orange-gul eld tecknar sig mot den mörka natten.  Eldnatten, Urkult 2005. 

Under 2021 kommer Konstnär i Kommun att genomföras i Örnsköldsvik kommun samt i Sollefteå kommun.

Utlysning, Konstnär i kommun: Örnsköldsvik 


Konstnärligt uppdrag ”Att uppfinna elden”. 
Örnsköldsviks kommun utlyser ett undersökande projekt som resulterar i en utställning på Örnsköldsviks museum och konsthall. Val av konstnär sker i början av juli och efter detta kan arbetet inledas. Projektet avslutas med en utställning i mars 2022. Utlysningen är ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland.

Utlysningen riktar sig till en konstnär som på ett eller annat sätt har en idé kopplad till tematiken ”att uppfinna elden”. Idén kopplar samman med ”Friluftslivets år” i Örnsköldsvik, en nationell satsning i samarbete med Naturvårdsverket och svenskt friluftsliv. Vi uppmuntrar sökande konstnär att förhålla sig fri till tematiken, som ska inspirera snarare än styra det konstnärliga innehållet.

För projektet Konstnär i Kommun avsätter Konst Västernorrland, Region Västernorrland 30 000 kronor som tillfaller konstnären. Örnsköldsviks kommun står för en utställningsersättning samt utgifter i samband med frakt och utställning. Särskilt skrymmande transporter måste diskuteras i förhand.

Sökande ska vara yrkesverksam konstnär/grupp och utses av en urvalskommitté med representanter från Örnsköldsviks kommun och Konst Västernorrland. Sökande kan komma från hela Sverige, men ansökningar från regionalt verksamma konstnärer prioriteras.

Ansökan

Ansökningsblankett, Konstnär i kommun (pdf)

Ansökan skickas till region.vasternorrland@rvn.se med ämnesraden ”Konstnär i Kommun”. 
Ansök senast 2021-06-23 klockan 14.00.

Till ansökan bifogas

CV (max 2 A4-sidor) samt dokumentation av 3–6 tidigare verk, varav två av dessa kan ersättas och i stället utgöras av länkar till tidsbaserade verk. Var enskild bild får ej överstiga 1MB. Ange gärna om sökanden har en relation till Sundsvall som kommun.

Välkommen med din ansökan!


Tidigare utlysningar

 

Under 2020 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Sundsvall

Det konstnärliga uppdraget ”Sundsvall 400 år” (senare omnämnt till "ARTefakt") stängde 2020-09-07. Uppdraget bestod i att på valfritt sätt ta sig an och konstnärligt undersöka staden Sundsvall. Uppdraget skulle på något sätt relatera till museets samlingar – vilka omfattar föremål likväl som fotografi och konst. Arbetet presenteras i en grupputställning i övre utställningshallen, på Sundsvalls museum. Uppdraget gick till konstnärerna Staffan Westerlund, Helena Byström och Sonia Hedstrand.

Timrå

Det konstnärliga uppdraget ”Ute-folkan” stängde 2020-03-27. Uppdraget har gått till Josefin Östberg Olsson som kommer att konstnärligt undersöka ungdomskulturen i Timrå med särskild utgångspunkt i platsen Söråkers folkets hus. Projektet ”Mamma, jag kommer hem” är ett verk i två delar, en performance och en skylt/sten som meddelar den kärleksfulla uppmaningen om att höra av sig till någon som betyder något för en (i det här fallet en mamma). 

Under 2019 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Kramfors

Det konstnärliga uppdraget "Bollsta" stängde 2019-08-26. Uppdraget har gått till Gunilla Åsberg som kommer att arbeta för att lyfta fram mindre, och för de flesta även osynliga, rum i Bollsta. Platser som man enbart lägger märke till om man har något minne från dem. Inom projektet kommer Åsberg att genomföra intervjuer med bosatta i orten och utifrån dessa samtal kommer minnesmärken/plaketter att skapas som monument över de enskilda berättelserna för att synliggöra platsens betydelse. Konstnären har släkt i Bollsta och är väl bekant med platsen

Ånge

Det konstnärliga uppdraget ”En av Ljungans sista forsar” stängde 2019-04-22. Uppdraget har gått till Marielle Andersson som arbetar som konstnär, designer och inredningsarkitekt, med en bakgrund som fotograf. På plats vid Haverö strömmar vill hon bygga små rum, modeller att fotografera och filma genom. Slutresultatet, stilla och rörliga fotografier, presenterades i en utställning på Ånge konsthall i september 2019. Hennes farföräldrar växte upp i Haverö, fortfarande spenderar hon många somrar där.

Under 2018 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Sollefteå

Konstnärligt gestaltningsuppdrag ”Kulturpersonligheter i Sollefteå” som tilldelades konstnären Kerstin Lindström. I utställningen ”Färgbada med Osslund” studerade hon Osslunds kraftfulla landskapsmåleri, mötte det och reflekterade även över konstnärens villkor under förra sekelskiftet. Utställningen pågick 13 november 2018-10 januari 2019 på Orrenhuset i Sollefteå.

Härnösand

Konstnär i kommun, Härnösand, var ett samarbete mellan Region Västernorrland, Länsmuseet Västernorrland och Härnösands kommun. Uppdraget var att via ett audiovisuellt verk/installation arbeta på temat genus och låta det vara ett färskt inslag i utställningen Konstinjektion II på Länsmuseet 4 okt 2018 – 13 jan 2019. Verket visas också på Härnösands konsthall under våren 2019. Via utlysning gick uppdraget till Sandra Berg-Mozard. Hennes verk ”Get in Shape” visades i ett uppbyggt rum försett med speglar.

Under 2017 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik gick uppdragen till "Bilden av Örnsköldsvik” och till konstnären Natalie Fougeras. Fougeras följde under maj – augusti Teater Sojas repetitioner och arbetade fram ett eget verk som visades på Örnsköldsviks museum i samband med premiären och de tjugo föreställningarna. Föreställningen ”Spelet om Örnsköldsvik” var en nyskriven pjäs som berättade om Örnsköldsviks historia mellan åren 1837 – 2017. Konstprojektet var ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun, Världsklass Örnsköldsvik och med stöd av Region Västernorrland genom ”konstnär i kommun”.

Sundsvall

I Sundsvall gick uppdragen till konstnären Tina Willgren. ”Flimrar förbi” är ett ljuskonstverk och visades i Kvissleby, Sundsvalls kommun. I videon ”Flimrar förbi” flyter historien och nutiden samman. Med skuggfigurer, dokumentärt och dramatiserat material frammanar konstnären vardagsscener som anknyter till Kvissleby. Glimtar från Big Bang blandas med bilder av skördearbetare vid Dövikssjön, cyklister, forntida steg i snö och ormkraniet som sades utgöra bevismaterial mot Elin i Kvissle. Samtidigt drar skepnader från andra epoker förbi. Konstprojektet ljuskonst genomfördes av Sundsvalls kommun med stöd av Region Västernorrland genom ”konstnär i kommun”.