Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Konstnär i kommun

Bild hämtad från Sundsvalls museum. Fotografen är okänd.

Konstnär i kommun (KiK) startade under 2017 och är en konstresurs som Konst Västernorrland erbjuder regionens kommuner att få tillgång till en konstnär under en begränsad tid. Konstnärerna söker uppdraget genom en utlysning. Konstnär i Kommun ambulerar mellan regionens sju kommuner, för varje utlysning gäller särskilt tema och urvalskriterier. Region Västernorrland utlyser för 2020 ett konstnärligt uppdrag i Timrå kommun. Regionen avsätter 30 000 kr till uppdraget. Sökande kan vara en yrkesverksam konstnär eller grupp.

Förlängd ansökningstid, 7 september

Utlysning, Konstnär i kommun: Sundsvalls kommun

Konstnärligt uppdrag "Sundsvall 400 år"

Sundsvalls kommun utlyser ett undersökande projekt som resulterar i en utställning på Sundsvalls museum, med öppning 20 februari 2021. Utlysningen är ett samarbete mellan Sundsvalls kommun och Region Västernorrland.

Den 23 augusti 2021 fyller Sundsvall 400 år. Sundsvalls museum uppmärksammar och firar detta under ett helt jubileumsår. 400-årsjubileet utgår från de stadsprivilegier som Gustav II Adolf utfärdade 1621. En av flera anledningar till att en stad grundades var ett beslut om att alla rörsmeder på landsbygden skulle flytta till närmaste stad. Då detta skulle medföra en förlust av smeder från Medelpad, bad man kungen att få anlägga en stad vid byn Sund.  

Kan konsten hjälpa oss att förstå oss själva, vår natur, vår stad, vår historia och vår samtid? Hur kan utväxlingar mellan konst, lokalhistoria och natur se ut? Uppdraget består i att på valfritt sätt ta sig an och konstnärligt undersöka staden Sundsvall. Uppdraget ska på något sätt relatera till museets samlingar – vilka omfattar föremål likväl som fotografi och konst. Arbetet presenteras i en grupputställning i övre utställningshallen, på Sundsvalls museum.

Tre konstnärer kommer att tilldelas uppdraget. Region Västernorrland avsätter 30 000 kronor i form av stipendium till en konstnär. Sundsvalls kommun står för 60 000 kronor som delas mellan övriga två konstnärer. Sundsvalls kommun står därtill för utställningsersättning om vardera 10 000 kronor, samt utgifter i samband med frakt och utställning. Särskilt skrymmande transporter måste diskuteras i förhand.

Sökande ska vara yrkesverksam konstnär/grupp och utses av en urvalskommitté med representanter från Sundsvalls kommun och Konst Västernorrland. Sökande kan komma från hela Sverige, men ansökningar från regionalt verksamma konstnärer prioriteras.

Ansökan

Ansökningsblankett, Konstnär i kommun (pdf)

Ansökan skickas till region.vasternorrland@rvn.se med ämnesraden ”Konstnär i Kommun”

Till ansökan bifogas

CV (max 2 A4-sidor) samt dokumentation av 3–6 tidigare verk, varav två av dessa kan ersättas och i stället utgöras av länkar till tidsbaserade verk. Var enskild bild får ej överstiga 1MB. Ange gärna om sökanden har en relation till Sundsvall som kommun.

Förlängd ansökningstid - sista ansökningsdatum: 2020-09-07 klockan 14.00.

Välkommen med din ansökan!


Tidigare utlysningar

Under 2020 kommer Konstnär i Kommun att genomföras i Sundsvalls kommun samt i Timrå kommun:

Timrå

Det konstnärliga uppdraget ”Ute-folkan” stängde 2020-03-27. Uppdraget har gått till Josefin Östberg Olsson som kommer att konstnärligt undersöka ungdomskulturen i Timrå med särskild utgångspunkt i platsen Söråkers folkets hus. Projektet ”Mamma, jag kommer hem” är ett verk i två delar, en performance och en skylt/sten som meddelar den kärleksfulla uppmaningen om att höra av sig till någon som betyder något för en (i det här fallet en mamma). 

Under 2019 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Kramfors

Det konstnärliga uppdraget "Bollsta" stängde 2019-08-26. Uppdraget har gått till Gunilla Åsberg som kommer att arbeta för att lyfta fram mindre, och för de flesta även osynliga, rum i Bollsta. Platser som man enbart lägger märke till om man har något minne från dem. Inom projektet kommer Åsberg att genomföra intervjuer med bosatta i orten och utifrån dessa samtal kommer minnesmärken/plaketter att skapas som monument över de enskilda berättelserna för att synliggöra platsens betydelse. Konstnären har släkt i Bollsta och är väl bekant med platsen

Ånge

Det konstnärliga uppdraget ”En av Ljungans sista forsar” stängde 2019-04-22. Uppdraget har gått till Marielle Andersson som arbetar som konstnär, designer och inredningsarkitekt, med en bakgrund som fotograf. På plats vid Haverö strömmar vill hon bygga små rum, modeller att fotografera och filma genom. Slutresultatet, stilla och rörliga fotografier, presenterades i en utställning på Ånge konsthall i september 2019. Hennes farföräldrar växte upp i Haverö, fortfarande spenderar hon många somrar där.

Under 2018 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Sollefteå

Konstnärligt gestaltningsuppdrag ”Kulturpersonligheter i Sollefteå” som tilldelades konstnären Kerstin Lindström. I utställningen ”Färgbada med Osslund” studerade hon Osslunds kraftfulla landskapsmåleri, mötte det och reflekterade även över konstnärens villkor under förra sekelskiftet. Utställningen pågick 13 november 2018-10 januari 2019 på Orrenhuset i Sollefteå.

Härnösand

Konstnär i kommun, Härnösand, var ett samarbete mellan Region Västernorrland, Länsmuseet Västernorrland och Härnösands kommun. Uppdraget var att via ett audiovisuellt verk/installation arbeta på temat genus och låta det vara ett färskt inslag i utställningen Konstinjektion II på Länsmuseet 4 okt 2018 – 13 jan 2019. Verket visas också på Härnösands konsthall under våren 2019. Via utlysning gick uppdraget till Sandra Berg-Mozard. Hennes verk ”Get in Shape” visades i ett uppbyggt rum försett med speglar.

Under 2017 genomfördes Konstnär i Kommun i:

Örnsköldsvik

I Örnsköldsvik gick uppdragen till "Bilden av Örnsköldsvik” och till konstnären Natalie Fougeras. Fougeras följde under maj – augusti Teater Sojas repetitioner och arbetade fram ett eget verk som visades på Örnsköldsviks museum i samband med premiären och de tjugo föreställningarna. Föreställningen ”Spelet om Örnsköldsvik” var en nyskriven pjäs som berättade om Örnsköldsviks historia mellan åren 1837 – 2017. Konstprojektet var ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun, Världsklass Örnsköldsvik och med stöd av Region Västernorrland genom ”konstnär i kommun”.

Sundsvall

I Sundsvall gick uppdragen till konstnären Tina Willgren. ”Flimrar förbi” är ett ljuskonstverk och visades i Kvissleby, Sundsvalls kommun. I videon ”Flimrar förbi” flyter historien och nutiden samman. Med skuggfigurer, dokumentärt och dramatiserat material frammanar konstnären vardagsscener som anknyter till Kvissleby. Glimtar från Big Bang blandas med bilder av skördearbetare vid Dövikssjön, cyklister, forntida steg i snö och ormkraniet som sades utgöra bevismaterial mot Elin i Kvissle. Samtidigt drar skepnader från andra epoker förbi. Konstprojektet ljuskonst genomfördes av Sundsvalls kommun med stöd av Region Västernorrland genom ”konstnär i kommun”.

Volym

Konsttidningen Volym