Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Kulturkonsulenter i Västernorrland

Kulturkonsulenterna ingår i kultursamverkansmodellen och i de regionala kulturplanerna presenteras mål och inriktning för vårt arbete. Kulturkonsulentnätverket i Västernorrland arbetar för att stärka den regionala kulturen. Det gör vi genom att arbeta för ett kulturliv som speglar samhällets kulturella mångfald inom såväl utbud och publik som kulturlivets utövare.

Konsulentnätverkets syfte är att genom samverkan och kollegialt lärande utveckla länets kulturliv. Genom samverkan kan nätverket hitta långsiktiga arbetsformer och hållbar finansiering tvärs över institutions- och verksamhetsgränserna. Nätverket arbetar också med metodutveckling/fortbildning inom det kulturpedagogiska området.

Nätverket arbetar med:

  • Metodutveckling och fortbildning inom det kulturpedagogiska området.
  • Samverkan mellan skola och kultur.
  • Länets samlade utbudssida Jojjo, som ska fungera som ett stöd i det främjande uppdraget. Jojjo är en utbudskatalog för barn och unga i Västernorrland.
  • Att fortsatt verka för ökad samverkan mellan regional och kommunal kultur samt undersöka möjligheterna för ett utvecklingsprojekt inom området kultur för äldre.

2021 års utbudsdag för kultur för barn och unga äger rum 2 mars. Håll koll på jojjo.se för uppdateringar. 

 

Kontaktuppgifter

Arkiv

Ëlmë Ämting
Arkivpedagog, Föreningsarkivet Västernorrland
Telefon: 076- 119 65 33


Daniel Nordin

Arkivchef, Näringslivsarkiv i Norrland
Telefon: 010-476 81 00
E-post: daniel.nordin@nin.nu

Arkivcentrum Nord på webben


Konst

Sebastian Andersson
Konstkonsulent, Region Västernorrland
Telefon: 076- 130 61 02
E-post: sebastian.andersson@rvn.se

 Regionens konstverksamhet


Kulturarv

Sofia Lundin
Kultursamordnare, Region Västernorrland
Telefon: 0611- 840 31
E-post: sofia.lundin@rvn.se


Regionbiblioteket

Carin Collén 
Bibliotekskonsulent
Telefon: 0611- 845 09
E-post: carin.collen@rvn.se

Pelle Romberg
Bibliotekskonsulent
Telefon: 0611-845 10
E-post: per-johan.romberg@rvn.se

Peter Björkman
Samordnare
Telefon: 0611-352 39
E-post: peter.bjorkman@rvn.se

Regionbiblioteket Västernorrland på webben


Västernorrlands museum

Kajsa Hartig
Avdelningschef, museiupplevelse och samlingar
Telefon: 072-244 36 02
E-post: kajsa.hartig@vnmuseum.se


Hemslöjd

Annso Grahn
Länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Telefon: 073-024 20 51
E-post: annso.grahn@vnmuseum.se

Anna Zetterlund
Länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Telefon: 070-557 36 86
E-post: anna.zetterlund@vnmuseum.se

Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland


Riksteatern Västernorrland

Stefan Åkerman
Teaterkonsulent
Telefon: 060-658 54 15, 070-320 49 04
E-post: stefan.akerman@riksteatern.se

Riksteatern Västernorrland på webben


Scenkonst Västernorrland AB

Maria Grönfeldt Thörnberg
Strateg/Samordnare Barn & Unga, arbetar främjande och övergripande för film och scenkonst.
Telefon: 060-658 54 10, 070-667 50 14
E-post: maria.gronfeldt-thornberg@scenkonstvasternorrland.se

Scenkonst Västernorrland, barn och ungdom

Dans Västernorrland- en del av Norrdans

Annika Högberg
Danskonsulent
Telefon: 070-206 66 36
E-post: annika.hogberg@dansvasternorrland.se

Dans Västernorrland på webben

Norrdans

Film Västernorrland

Anders Justin
Filmkonsulent Produktion
Telefon: 060-658 54 54
E-post: anders.justin@filmvasternorrland.se 

Cecilia Träff 
Filmpedagog
Telefon:060-658 54 55  
E-post: cecilia.traff@filmvasternorrland.se

Film Västernorrland på webben

Musik Västernorrland 

Bobo Åkerros
Producent/Projektledare Barn & ungdom
Telefon: 060-658 54 95
E-post: bobo.akerros@musikvasternorrland.se

Musik Västernorrland

Nordiska Kammarorkestern

Teater Västernorrland 

Siri Sandström 
Dramapedagog
Telefon: 073-275 15 37
E-post: siri.sandstrom@teatervasternorrland.se

Teater Västernorrland