Kulturkonsulenter i Västernorrland

Kulturkonsulenterna ingår i kultursamverkansmodellen och i de regionala kulturplanerna presenteras mål och inriktning för vårt arbete. Kulturkonsulentnätverket i Västernorrland arbetar för att stärka den regionala kulturen. Det gör vi genom att arbeta för ett kulturliv som speglar samhällets kulturella mångfald inom såväl utbud och publik som kulturlivets utövare.

Konsulentnätverkets syfte är att genom samverkan och kollegialt lärande utveckla länets kulturliv. Genom samverkan kan nätverket hitta långsiktiga arbetsformer och hållbar finansiering tvärs över institutions- och verksamhetsgränserna. Nätverket arbetar också med metodutveckling/fortbildning inom det kulturpedagogiska området.

Nätverket arbetar med

  • Metodutveckling och fortbildning inom det kulturpedagogiska området.
  • Samverkan mellan skola och kultur.
  • Länets samlade utbudssida Jojjo, som ska fungera som ett stöd i det främjande uppdraget. Jojjo är en utbudskatalog för barn och unga i Västernorrland.
  • Att fortsatt verka för ökad samverkan mellan regional och kommunal kultur samt undersöka möjligheterna för ett utvecklingsprojekt inom området kultur för äldre.

2021 års utbudsdag för kultur för barn och unga äger rum 2 mars. Håll koll på Länets samlade utbudssida Jojjo för uppdateringar. 

Kontaktuppgifter

Arkiv

Ëlmë Ämting, arkivpedagog, Föreningsarkivet Västernorrland
Telefonnummer: 076- 119 65 33

Daniel Nordin, arkivchef, Näringslivsarkiv i Norrland
Telefonnummer: 010-476 81 00
E-postadress: daniel.nordin@nin.nu

Arkivcentrum Nord (arkivcentrumnord.se) 

Konst

Sebastian Andersson, konstkonsulent, Region Västernorrland
Telefonnummer: 076-130 61 02
E-postadress: sebastian.andersson@rvn.se

 Regionens konstverksamhet

Kulturarv

Ritha Jonsson, kulturstrateg
Telefonnummer: 0611- 845 06
E-postadress: rita.jonsson@rvn.se

Regionbiblioteket

Carin Collén, bibliotekskonsulent
Telefonnummer: 0611- 845 09
E-postadress: carin.collen@rvn.se

Peter Björkman, samordnare
Telefonnummer: 0611-352 39
E-postadress: peter.bjorkman@rvn.se

Regionbiblioteket Västernorrland på webben

Västernorrlands museum

Kajsa Hartig, avdelningschef, museiupplevelse och samlingar
Telefonnummer: 072-244 36 02
E-postadress: kajsa.hartig@vnmuseum.se

Hemslöjd

Annso Grahn, länshemslöjdskonsulent, hård slöjd
Telefonnummer: 073-024 20 51
E-postadress: annso.grahn@vnmuseum.se

Anna Zetterlund, länshemslöjdskonsulent, textil slöjd
Telefonnummer: 070-557 36 86
E-postadress: anna.zetterlund@vnmuseum.se

Hemslöjdskonsulenterna i Västernorrland (vnmuseum.se) 

Riksteatern Västernorrland

Stefan Åkerman, teaterkonsulent
Telefonnummer: 060-658 54 15, 070-320 49 04
E-postadress: stefan.akerman@riksteatern.se

Riksteatern Västernorrland (riksteatern.se)

Scenkonst Västernorrland AB

Birgitta Ulming, kommunikationschef
Telefonnummer: 060-658 54 22
E-postadress: birgitta.ulming@scenkonstvasternorrland.se

Scenkonst Västernorrland, barn och unga (scenkonstvasternorrland.se) 

Norrdans

Maria Ulriksson, vik. danskonsulent
Telefonnummer: 070-298 32 93
E-postadress: maria.ulriksson@norrdans.se

Norrdans (norrdans.se)

Film Västernorrland

Anders Justin, filmkonsulent Produktion
Telefonnummer: 060-658 54 54
E-postadress: anders.justin@filmvasternorrland.se 

Cecilia Träff, filmpedagog
Telefonnummer: 060-658 54 55  
E-postadress: cecilia.traff@filmvasternorrland.se

Film Västernorrland (filmvasternorrland.se) 

Musik Västernorrland 

Bobo Åkerros, producent/projektledare Barn & ungdom
Telefonnummer: 073- 087 66 51
E-postadress: bobo.akerros@musikvasternorrland.se

Musik Västernorrland (musikvasternorrland.se) 

Teater Västernorrland 

Siri Sandström, dramapedagog
Telefonnummer: 073-275 15 37
E-postadress: siri.sandstrom@teatervasternorrland.se

Teater Västernorrland (teatervasternorrland.se) 


Tillbaka till toppen