Kulturplan för Västernorrland 2019-2022

Kulturplan för Västernorrland beskriver målsättningar för regional kultur 2019-2022.

Kulturplan för Västernorrland 2019-2022 (pdf)

Kulturplan för Västernorrland 2019-2022 Utskriftsformat (pdf)

Kulturplan för Västernorrland 2019-20222 - Kortversion.pdf

Culture Plan for Västernorrland - Abridged version.pdf

Region Västernorrland ansvarar för arbetet att ta fram en regional kulturplan. Den ska beskriva de planerade kultursatsningarna i länet för 2019–2022, och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Förslag till ny regional kulturplan låg ute för remiss till och med den 31 augusti 2018.

Den 28 november 2018 antogs Kulturplan för Västernorrland 2019 - 2022 i Regionfullmäktige. 

Samarbete med många

Förslag till ny kulturplanen har tagits fram i samråd med kommunerna i regionen, och med det civila samhället samt det professionella kulturlivet. Arbetet har även gjorts i nära dialog med Kommunförbundet Västernorrland och Kulturforum Västernorrland.

Statsbidrag 2019

För 2019 tilldelades Region Västernorrland cirka 46 miljoner kronor till regional kultur, enligt förordning 2010:2012 om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Kontakt

Maria Oldenmark, kulturchef


Tillbaka till toppen