Arrangörslyftet

I Västernorrlands Kulturplan är arrangörsutveckling och stöd till det civila samhället viktiga utvecklingsområden. Arrangörslyftet startade 2010 som ett delprojekt inom ett EU-projekt vid Scenkonstbolaget Västernorrland AB.

Arrangörslyftet administreras av Riksteatern Västernorrland och Region Västernorrland är finansiär tillsammans med Scenkonst Västernorrland AB, Riksteatern Västernorrland samt regionens samtliga kommuner.

Riksteatern Västernorrland ansvarar för att ta emot och sammanställa ansökningarna om arrangörsstöd och snabb slant. På riksteaterns webbplats finns mer information om Arrangörslyftet Västernorrland

Arrangörslyftet har tillkommit med syfte att stimulera och öka kulturutbudet i länet och premierar mindre arrangörer utanför tätort. Arrangörslyftet finns till för dig som redan är - eller vill bli - arrangör av kulturevenemang. Det är ett ekonomiskt stöd för dig som jobbar ideellt, som en stimulans att våga satsa för att göra livet mer berikande och levande där just där du bor.


Tillbaka till toppen