Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Projekt Unga skrivare

Nu kan ungdomar födda 2002-2006 och boende i Västernorrland prova på att arbeta som författare i sommar!

Varför skriva?

Nu när pandemin hindrar oss från fysis­ka möten måste vi finna andra former för att skapa gemenskap. Det skrivna ordet kan vara ett sätt att möta varandra som människor. Genom att läsa om andra männ­iskors liv kan vi få syn på vårt eget och ge­nom att sätta ord på vår egen personliga be­rättelse så lär vi känna oss själva. Därför är orden så viktiga. De kan skapa samhörighet också med människor som vi aldrig någonsin kommer att träffa i det fysiska rummet.

Det är en oviss tid vi lever i. Vi påverkas på olika vis. Hur är det för just dig? Vilka tankar och känslor har just du? Vi vill veta hur du ser på livet. Och vi är övertygade om att din berättelse är viktig, nu och för framtiden!

För vem?

För att söka till det här projektet behöver du inte på förhand veta vad du vill skriva om. Du behöver inte vara en särskilt van skribent och du behöver inte ha höga betyg. Du behöver inte heller ha svenska som modersmål. Det som däremot krävs är att du vill utveckla ditt skrivande och din kreativitet, samt att du är intresserad av att låta skrivandet utveckla dig som person. Skrivprojektet är för dig som är bosatt i Västernorrland och är född 2002- 2006.

Vad behövs?

För att kunna delta i projektets möten behö­ver du ha tillgång till dator eller ipad, headset med mikrofon samt uppkoppling. Saknar du något av dessa så ange det i ansökningsfor­muläret så hjälper vi dig. Inga kostnader för dig som deltagare, projektet står för even­tuella kostnader för resor och uppehälle vid träffar.

Vad förväntas?

Projektets syfte är att utveckla det litterära skapandet hos unga och utveckla ett nätverk för unga skrivare i regionen. Du som antas till projektet förväntas delta aktivt på träffarna med gruppen och engagera dig i ditt eget individuella skrivande. Detta innebär att du behöver kunna lägga ner fyra timmar om dagen under totalt sex veckor. För ditt arbete under perioden erhåller du en ersättning på 5000 kronor.

Hur går det till?

Projektet börjar med en uppstartsträff den 19-20 juni och avslutas med en träff den 13-15 augusti. På grund av smittläget är det osäkert huruvida träffarna kommer att bli fysiska eller digitala. Efter projektets slut kommer ett festligt offentligt arrangemang att hållas. Mer information om det kommer senare.

Under sommarlovet får du jobba med ditt skrivande med författaren Anna Sundström Lindmark som handledare. Arbetet kommer att bestå av skrivuppgifter och att delta i digi­tala möten vecka 25, 26, 30, 31 samt helger­na vecka 24 och 32.

Låter det intressant? Skicka ett person­ligt brev till oss och berätta vem du är och varför du är intresserad av att delta!

För mer information kontakta:

Cecilia Dahlbäck, Litteraturkonsulent

E-post: cecilia.dahlback@rvn.se

Sista ansökningsdatum är den 30 maj.

Vi kommer att höra av oss till dig med besked senast den 4 juni.

Begränsat antal platser.

Anmälan