Åke Smedberg

f. 1948

”Många av dikterna handlar om någon form av utstötthet eller utanförvarande, socialt eller individualpsykologiskt. Jag har vandrat runt en del i utkanterna av det här samhället, genom jobb och kontakter jag haft. Det är genom dessa sprickor i fasaderna som jag tycker mig ha fått något grepp om den verklighet vi lever i, ett visst perspektiv på vårt samhälle.”

Det Åke Smedberg skrev på omslaget till sin debutdiktsamling In på benen (1976), är ett tematiskt spår som han fortfarande håller sig inom.
Han skulle lika gärna kunna ha skrivit de här raderna på baksidan av sin senaste roman Jag är inte den du tror (2008).

Åke Smedberg är född och uppväxt i den lilla byn Hjässberget utanför Sundsvall. Sedan mitten av sjuttiotalet bor han i Uppsala.


Tillbaka till toppen