Alfhild Agrell

1849 - 1923 Under 1800-talets förra hälft blev kvinnofrågan, med krav på jämställdhet mellan könen aktuell. Alfhild Agrell var en av de skrivande kvinnor som mot slutet av seklet satte dessa problem under debatt.

Tillsammans med väninnorna Ann-Charlotte Edgren Leffler och Victoria Benedictsson hade hon en hög litterär status och översattes flitigt under några år på 1880-talet. Agrell är glömd, men inte ”systrarna”, i alla fall inte Benedictsson. Det kan bero på dessas tragiska öden och alltför korta liv, antar Agrells levnadstecknare Ingeborg Nordin Hennel.

Alfhild Agrell fortsatte att leva och skriva också efter det att den problemorienterade åttiotalslitteraturen inte längre spelade roll.

Alfhild Martin föddes den 14/1 1849 i Härnösand. Hennes far var konditor. Alfhild hade en äldre syster.


Tillbaka till toppen