Bengt Ingelstam

f. 1939

Bengt Ingelstams arbetarspel engagerar och tar tag i en. 1982 åkte jag till Seskaröspelet Nöd bryter lag tillsammans med en Centerpartist i Kulturnämnden i den kommun där jag då arbetade. Mot slutet av föreställningen uppmanades publiken att ta varandra i hand och sjunga ”Internationalen”. Det gjorde också min reskamrat med stor entusiasm!
Norrländsk Uppslagsbok skriver om Ingelstam att hans ”författarskap utgår från ett politiskt radikalt perspektiv med humanistiska förtecken. Det genomgående temat i hans böcker är den historiska motsättningen mellan folket och 'makten' ”.

Om sig själv skriver Bengt Ingelstam i handboken Författaren själv (1993):
”Som lärare i den borgerliga skolan försöker han stödja vanligt folks barn, bland annat med mycket litteraturläsning och teaterarbete. Sedan 1969 har han varit lärare i Ånge. […] Han har gott hopp om ungdomen som inte är så fördummad som skolan och den amerikanska masskulturen önskar. ”


Tillbaka till toppen