Bertil Malmberg

1889 - 1958

Bertil Malmberg är en av de få författare från vårt län som har fått ordentligt utrymme i allmänna litteraturhistoriska handböcker. Så var han också en stor skald.

Bertil Malmberg föddes den 13 augusti 1889 i Härnösand, och växte upp i det så kallade Ljunggrenska träpalatset med adress Norra Kyrkogatan 23, snett emot ”Stora Gulhuset” där Ludvig Nordström bodde som barn.

Några ord måste sägas om Bertil Malmbergs fader, Teodor Malmberg, språkforskare och lärare. Han är känd som en av sin tids främsta språkpedagoger. Under 25 år undervisade han i franska vid gymnasiet i Härnösand. Eftersom han speciellt intresserade sig för språkens muntliga användning, talade många av hans elever franska flytande då de lämnade läroverket som studenter. 1903 flyttade familjen till Stockholm, dit fadern hade kallats att tjänstgöra som lektor vid Högre lärarinneseminariet.


Tillbaka till toppen