Birger Sjödin

1887 - 1911

Birger Sjödin publicerade inte fler noveller under sin livstid än man i lugn och ro hinner läsa under en helg. De sammanlagt tretton berättelserna i böckerna Undret (1910) och Starka hjärtan (1911) ”bilda en insats i svensk berättarkonst, som ingen kännare i framtiden skall kunna gå förbi.” Så skriver Fredrik Böök, 1900-talets stränge litteraturkritiker, i en uppsats i Ord & Bild 1913, där han entusiastiskt hyllar Sjödins författarskap. 


Tillbaka till toppen