Elias Sehlstedt

1808 - 1874

Om man tar saken kallt, så är allting glömt om hundra år. Gör så gott du kan, det är vackert så. De här talesätten som är så vardagliga och allmänna att man nästan misstänker att de alltid har funnits, har alla sitt ursprung i Elias Sehlstedts sånger och visor. Den 8 december 1808 – som var en torsdag – föddes Elias, son till köpmannen Abraham Sehlstedt och Märta Lisa Dahlström. Då han döptes två dagar senare fick han tre silverskedar i gåva av sina dopvittnen rådman Per Stenling, Tullnären Abr. Holmstrand, Studiosus Hans Sehlstedt, fru Kajsa Almquist , Magdal. Schedin och Mamsell Anna Stina Sehlstedt. Kanske bjöds gästerna denna lördag på Isgädda och Mandelpudding, allt anrättat enligt recept som har bevarats i familjen Sehlstedts handskrivna Hushållsbok.

Familjen Sehlstedt bebodde den tomt på Skeppsbron i Härnösand som nu har nummer 9 och där ”First hotell” ligger. Huset uppfördes på 1820-talet och revs 1897 när gamla Stadshotellet skulle byggas. Det var inget ”litet bo”, utan en ståndsmässig gård, helt värdig fadern, skeppsredaren och grosshandlaren Abraham Sehlstedt.


Tillbaka till toppen