Emil Hagström

1907 - 1970

Den 17 juni 1982, under Lyrikveckan i Sollefteå, avtäcktes en sten till Emil Hagströms minne uppe i Hallstaberget. Sollefteåkonstnären Jonas Larsson har formgett bronsreliefen på stenen och Thorstein Bergman har formulerat texten: ”Här levde skalden Emil Hagström 1914–1925 […] Hans liv var kamp mot armod och förtvivlan. Hans dikt är segern”.

Därunder står diktorden:

Kom barn och elända
Er stenbackes nöd
vill jag vända
till ett farsarv
i saligheten
på de eviga nipornas krön
om kvällen.

1997 flyttades minnesstenen från sin undanskymda plats i Hallstaberget till Stadsparken i Sollefteå.


Tillbaka till toppen