Erik Beckman

1935 - 1995

Erik Knut Erik Vilhelm Montan Beckman, föddes den 23 april 1935 i Vänersborg, ”där han vistades sammanlagt två veckor före födelsen och en vecka efter. […] Han har beskrivits som obeskrivbar, rolig, svår, mycket svår, oerhört rolig, musikalisk, en skämtare, snustorrt teoretisk, abstrakt, konkret, konkretistisk, vitalistisk, uppsalafilosofisk, språksensuell, outtröttligt klarläggande, bildstormande wittgensteinsk, primitiv, en grobian och glufsare, elegant värjfäktare och sökare på djupet. Begåvad och lite dum.” (Ur Författaren själv. 1993)

Folkbokföringen noterar att Erik Beckman tillsammans med sin hustru flyttade till Hola i Prästmon (Torsåker), Västernorrlands län i september 1961. I Prästmon föddes barnen Åsa, Eva och Jonas. Erik Beckman arbetade som lärare i svenska på Hola folkhögskola.

Uppslagsböckerna redovisar att EB var prosaist, dramatiker, essäist och litteraturkritiker, att han debuterade 1963 med diktsamlingen Farstu, och att han emellanåt var verksam som kritiker i DN. Författaren själv kommer till tals igen: ”Erik Beckman har skrivit 18 böcker och 16 radiopjäser, 249 artiklar i Dagens Nyheter, 186 i andra organ (3 juni 1992).”


Tillbaka till toppen