Erik Nyhlèn

1915 - 1977

”Den sanningsenlige storljugaren” eller som han också kallas, ”Ådalens Piraten” skrev ner sina berättelser ur hand i mun för brödfödan utan tanke på att de senare skulle publiceras i bokform. Erik Nyhlén gick omkring i Klarakvarteren och nasade sina skrönor till olika tidningar. Han skrev för hand och hustrun Åsta satt beredd bredvid, för att blad för blad vartefter texten blev klar, skriva rent den på maskin. ”Det var saker som var skrivna […] liksom i flykten, nästan alltid i samma format, högst fyra A4 – tidningarna tog ofta inte in längre och för övrigt stängde kassan klockan 14.00”, minns Sven O. Bergkvist i sin bok om Klarabohemerna.

Erik Nyhlén föddes 16 november 1915 i byn Å i Gudmundrå. Pappan försvann från familjen då Erik var ett år gammal. Efter folkskolan arbetade Erik på sågverk och i skogen, och han gick under perioder på luffen. Han tillverkade vispar och kvastar och gick omkring och sålde. Erik Nyhlén frälste – för Baptistförbundets räkning. Därtill var han väl skickad; han hade ända från barnsben noga lyssnat på resepredikanterna. Då Erik efteråt återberättade Uppenbarelsebokens hemligheter för mormodern och andra fromma gummor i byn, lade han ”ibland till något extra vilddjur eller någon annan hemskhet”. För detta belönades det gudfruktiga barnet med karameller eller saft och kakor.

Pojken Erik fortsatte att berätta skrönor. En del lyssnade intresserat på honom, andra förargade sig. En lärare i folkskolan förutspådde att pojken som var så full med historier skulle bli riksdagsman. Det blev han nu inte, men han var en hängiven socialdemokrat i hela sitt liv. Bland annat Ådalskravallerna 1931, som Erik Nyhlén blev vittne till och berättar om i citatet nedanför, påverkade hans inställning till politiken.


Tillbaka till toppen