Frans Michael Franzén

1772 - 1847

Frans Michael läser ur en bok – antagligen sina Skaldestycken – som han håller uppslagen i handen. Selma och Fanny sitter lyssnande vid skaldens fötter. Selma är den glada och lustiga, Fanny är allvarlig och reflekterande. Jord och himmel. Franzéns två sångmör symboliserar hans skilda skaldetemperament.

En stor åskådarmassa hade samlats då den 25 ton tunga granitsockeln till Franzénmonumentet, i november 1910, skulle lossas på kajen i Härnösand, dit den hade fraktats med pråm från Stockholm och Carl Milles ateljé. Skalden själv, som är gjuten i brons, väger endast 500 kg. och kunde därför transporteras på tåg.
Skulpturen är uppställd i den övre delen av Stadsparken i Härnösand, i den så kallade "Grottan", mittemot Sambiblioteket.

Frans Michael Franzén föddes i Uleåborg, Finland den 9/2 1772. Hans far var trävaruhandlare. Även om ”omgivningen av tjärtunnor och handelsvaror var föga ägnad att nära sinnet för poesi” blev han en av våra stora skalder.


Tillbaka till toppen