Gunhild Tegen

1889 - 1970

Gunhild Nordling föddes på Alnön och växte upp där. Hennes pappa var sjökapten. Hon har skildrat sin barndom i böckerna En flicka växer upp och Du blir aldrig gift. Gunhild var äldst av fem syskon; i sina självbiografiska böcker kallar hon sig därför Alfa - efter första bokstaven i det grekiska alfabetet - eller Ettan. Familjenamnet är Mann eller Elving. När Gunhild var sex år flyttade familjen in till Sundsvall och bodde där på Privatgatan på Södermalm. Gunhild Tegens barndomsskildringar följer nära verkligheten. 


Tillbaka till toppen