Hjalmar Höglund

1865 - 1919

I ”Uggleupplagan” av Nordisk familjebok 1910 kan man läsa att Hjalmar Höglund ”är en tillförlitlig tecknare af sin hembygds natur och folklynne samt af konflikterna mellan bonde- och industriintressena. Lars Furuland skriver åttiofem år senare i Norrländsk uppslagsbok: ”Ämnet för Höglunds kortprosa var hemmansköpen, rovdriften i skogen, flottarlivet och lungsoten”.

Hjalmar Höglund är en av de första författarna som har skildrat landskapet Medelpad, landet mellan älvarna – Indalsälven och Ljungan.


Tillbaka till toppen