Jan Wolf-Watz

f. 1945

Den 9 maj 2008 deklarerade Jan-Wolf Watz att han inte kommer att skriva fler dikter, att han i fortsättningen kommer att ägna sig helt åt prosan.
(Det här stämmer inte riktigt längre. Under de senaste tre åren har författaren skrivit 77 haikudikter, visserligen opublicerade…)

Jan Wolf-Watz har bott i Härnösand sedan 1974. Om landskapet, hav och land, i Ångermanland har påverkat hans poesi, så har å andra sidan hans hembygd i Västerbotten betytt allt för hans prosa. Det är där allt framkallas och blir till, i Vännäs, vid järnvägen och Umeälven.

Hur älvens stockar stötte emot båten då de flöt förbi, det upplevde Jan första dagen på varje sommarlov där han färdades nedför älven liggande på botten av en eka. Först hade han rott ett stycke uppströms, släppt årorna och lagt sig tillrätta i båten. Sommarlovets andakt för folkskolegrabben. I älven fanns också badstället med 16-gradigt vatten. Morfar bodde uppåt motet där Umeälven möter Vindelälven. Varje gång Jan är ”hemma” tittar han till de mjuka ”botticellibergen” kring älvmötet.


Tillbaka till toppen