Laura Fitinghoff

1848 - 1908

”Det finns väl nästan ingen som inte har sett filmen 'Barnen från Frostmofjället'”, påstår man (2006) i en broschyr som vill locka turister till Myckelgensjö hembygdsgård där delar av filmen spelades in år 1945. ”Barnen från Frostmofjället” är en av de största barnfilmsuccéerna genom tiderna. ”Och en av de största snyftarna” kan man läsa i Svenska Filminstitutets faktablad. Boken, som första gången gavs ut 1907, hade i slutet på 1960-talet kommit ut i 20 upplagor. Redan 1910 gavs den ut som 25-öreshäfte i 40.000 ex. Den läses fortfarande.

Laura Fitinghoff föddes i Sollefteå 1848, som nummer tre av prosten Runstens fem döttrar. Systrarna Runsten växte upp i ett kultiverat hem. Modern Ottilia var mycket musikalisk. Fadern skötte tillsammans med en fransk guvernant flickornas undervisning. Viktigast var att de fick lära sig latin; först därefter kom kunskaper i de tre kulturspråken. Högre studier kom naturligtvis inte på fråga för flickorna; på samma gång som det förväntades av dem att de skulle inhämta minst det mått kunskaper som krävdes av en manlig student.


Tillbaka till toppen