Maria Rieck-Müller

1863 – 1955

Maria Rieck-Müller – född Sundberg – är ännu en i raden av bortglömda författare från vårt län. "Hon är på intet sätt någon betydande artist, men hon har ett visst historiskt intresse" sammanfattar litteraturhistorikern Gunnar Qvarnström.

Maria föddes i Sundsvall den 8 mars 1863 och växte upp i ett välbärgat hem. Familjen umgicks i stadens högre kretsar där musicerande och litterär högläsning hörde till vanligheterna. Maria fick en gedigen utbildning: elementarskolan för flickor i Sundsvall och senare en "fortsättningskurs för unga damer" i Stockholm.
Då hon var 22 år gifte hon sig med ingenjören och järnvägsbyggaren Jacob Rieck-Müller som bland annat arbetade med anläggningen av Stambanan genom Norrland, och senare med Inlandsbanan. Han räknas som grundaren av Vännäs municipalsamhälle, där familjen bodde en längre tid och där familjens fem döttrar föddes. Familjens "anläggartillvaro" var inte fri från strapatser, och man flyttade flera gånger, 1902 till Stockholm.


Tillbaka till toppen