Nicke Sjödin

1934 - 2009

Den 8 februari 2008 googlar jag på namnet Nicke Sjödin och får 889 träffar. Jag skriver ut några av dem eftersom jag samlar material till ett porträtt av författaren ”Nicke” Nils Eric Sjödin. För säkerhets skull söker jag också på Nils Eric Sjödin (96 träffar) och Nils Sjödin (2 relevanta träffar) och nu närmar jag mig utgångspunkten för porträttet av Nicke. Studenten Lovisa Öhlund i Uppsala skrev Ht 2006 en uppsats om dialekter som hon kallade ”Att tala 'på bätter' ”. Rubriken hade hon hämtat från en DN-artikel 1990.


Tillbaka till toppen