Valdemar Lindholm

1880-1947

Den 13 december 2006 uppförde Kollektivet Folkfesten för första gången sin pjäs Sagor från Lappland under ”The European Festival of the Night” i Korpilombolo.
Pjäsen handlar om Valdemar Lindholm som var en av flera upptecknare av folksagor som verkade under slutet av 1800-talet och efter förra sekelskiftet. Eva Wigström, Levi Johansson och P A Säve var några andra – mer namnkunniga – samlare. Lindholm hade tagit sig an uppgiften att bevara samernas sagor, och han lärde sig därför både nord- och sydsamiska.

Det här är bara en av Valdemar Lindholms många sidor. Men eftersom arbetet med upptecknandet av de samiska sagorna och legenderna av allt att döma var hans största intresse, det hävdar i alla fall Anna Lundberg i en uppsats om sin morfars bror, måste det få en framskjuten plats i Lindholms sannerligen långa meritlista.


Tillbaka till toppen