Bild på framsidan av antologin

Antologin – Konsten att gå vidare

Under 2021 startade Region Västernorrland ett skrivarprojekt riktat till ungdomar i Västernorrland.

I projektet gavs ungdomar möjlighet att skriva om pandemin och sina upplevelser under den speciella tid då pandemin präglade tillvaron. Deras texter samlades sedan i antologin med titeln Konsten att gå vidare.

Vill du få ett exemplar av den tryckta antologin, maila till ungaskrivare@rvn.se


Tillbaka till toppen