Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Regionbibliotek Västernorrland

Regionbibliotek Västernorrland är ett resurscentrum för biblioteksutveckling i länet. Uppdraget är förankrat i bibliotekslagen samt i den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen.

Regionbibliotekets primära uppgift är att stödja verksamhetsutveckling och kvalitet på folkbiblioteken i länet. Via samverkan med folkbiblioteken bidrar regionbiblioteket till ökad likvärdighet för invånarnas tillgång till biblioteksverksamhet, oavsett i vilken kommun de bor.

Regionbibliotek Västernorrland binder samman kompetens och kunskap från olika håll och sprider det till folkbiblioteken i form av omvärldsbevakning, fortbildning, nätverk, rådgivning och projektstöd.

Evenemang och inbjudningar

Regionens kalendarium

Filtrera på Regionbiblioteket arrangerar eller Regionbiblioteket rekommenderar för att se våra kalenderhändelser

Relaterad information

Bibliotekslagen SFS 2013:801

Kulturplan Västernorrland 2019–2022

Regional biblioteksplan 2019–2022

Kontakta oss

Peter Björkman

Samordnare för Regionbibliotek Västernorrland

Nätverk för bibliotekschefer och för demokrati

0611-35239, peter.bjorkman@rvn.se

Carin Collén

Bibliotekskonsulent

Nätverk för barn och unga (inkl. Bokstart) och högläsning. Carin är också kontaktperson för Region Västernorrlands medverkan i Littfest.

0611-845 09, carin.collen@rvn.se

Johanna Nord Ambrosson (Föräldraledig)

Bibliotekskonsulent

Nätverk för Digitalt först (kompetensnätverk), Digidel, webb och sociala medier samt media.

072-208 50 33, 0611-845 04, johanna.nord.ambrosson@rvn.se

Tina Svingstedt

Bibliotekskonsulent

Nätverk för Digitalt först (kompetensnätverk)

0611-845 17, tina.svingstedt@rvn.se