Regionbibliotek Västernorrland

Regionbibliotek Västernorrland är ett resurscentrum för biblioteksutveckling i länet. Uppdraget är förankrat i bibliotekslagen samt i den regionala kulturplanen och den regionala biblioteksplanen.

Regionbibliotekets primära uppgift är att stödja verksamhetsutveckling och kvalitet på folkbiblioteken i länet. Via samverkan med folkbiblioteken bidrar regionbiblioteket till ökad likvärdighet för invånarnas tillgång till biblioteksverksamhet, oavsett i vilken kommun de bor.

Regionbibliotek Västernorrland binder samman kompetens och kunskap från olika håll och sprider det till folkbiblioteken i form av omvärldsbevakning, fortbildning, nätverk, rådgivning och projektstöd.

Evenemang och inbjudningar

Regionens kalendarium

Filtrera på Regionbiblioteket arrangerar eller Regionbiblioteket rekommenderar för att se våra kalenderhändelser

Relaterad information

Bibliotekslagen SFS 2013:801 (riksdagen.se)

Kulturplan Västernorrland 2019–2022 (pdf)

Regional biblioteksplan 2019–2022 (pdf)

Kontakta oss

Peter Björkman, samordnare

Fråga mig om: Regionbiblioteket i allmänhet, Bibliotekschefsnätverket, Medianätverket

E-postadress: peter.bjorkman@rvn.se

Telefonnummer: 0611-352 39

Carin Collén, bibliotekskonsulent

Fråga mig om: Regnbågsveckan, Nätverket för barnrättsombud, Demokratihösten, Nationella minoriteter, Läsfrämjande för vuxna

E-postadress: carin.collen@rvn.se

Telefonnummer: 0611-845 09

Johanna Nord Ambrosson, bibliotekskonsulent

Fråga mig om: Nätverket för digital utveckling, Arbetsgruppen för digitala kampanjveckor, Medianätverket

E-postadress: johanna.nord.ambrosson@rvn.se

Telefonnummer: 0611-845 04

Anna Lundgren, projektledare

Fråga mig om: Läs på fler sätt!

E-postadress: anna.lundgren2@rvn.se

Telefonnummer: 0611-800 88

Pelle Romberg, bibliotekskonsulent

Fråga mig om: Digitalt arrangörsskap.

E-postadress: per-johan.romberg@rvn.se

Telefonnummer: 0611-803 34


Tillbaka till toppen