Biblioteksutveckling Västernorrland

Region Västernorrland vill stärka Västernorrland som en biblioteksregion med kreativa och modiga folkbiblioteksorganisationer som provar nya och utforskande arbetssätt.

Biblioteksutveckling Västernorrland är del av Regionbibliotek Västernorrland, och har enligt Bibliotekslag (2013:801) (riksdagen.se) i uppdrag är att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Detta innebär att Västernorrlands kommunala biblioteksorganisationer utgör primär målgrupp. Dessa är:

Härnösands bibliotek (bibliotek.harnosand.se)

Kramfors bibliotek (bibliotek.kramfors.se)

Sollefteå bibliotek (bibliotek.solleftea.se)

Sundsvalls stadsbibliotek (bibliotek.sundsvall.se)

Timrå bibliotek (bibliotek.timra.se)

Ånge bibliotek (ange.se)

Biblioteken Örnsköldsvik (bibliotek.ornskoldsvik.se)

Biblioteksutveckling Västernorrland utför sitt uppdrag bland annat genom fortbildning, omvärldsbevakning, utredning och analys, projekt, processtöd, och konsultativt stöd till biblioteksmedarbetare och chefer.

Biblioteksutveckling Västernorrland bidrar aktivt i gemensamma förändringsprocesser, och främjar erfarenhetsutbyte genom att driva och samordna regionala nätverk och arbetsgrupper för folkbibliotekspersonal med det övergripande syftet att utveckla en tillgänglig biblioteksverksamhet av hög kvalitet för alla invånare i Västernorrland.

Mål och prioriteringar för verksamheten beskrivs i Biblioteksplan 2023-2026 Västernorrland (pdf).

Kontakt, e-postadress: biblioteksutveckling@rvn.se


Tillbaka till toppen