Barnrätt

Vad innebär barnkonventionen? 

Från 1 januari 2020 är FN:s konvention om barnets rättigheter vanligen kallad barnkonventionen, lag i Sverige.  Den gäller alla mellan 0 och 18 år och slår fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter och den sätter normer för barns: 

  • hälsa 
  • utbildning 
  • sociala trygghet 
  • levnadsstandard 
  • lek, vila och fritid

Konventionen tar också upp barnens rätt till ett eget språk, namn, kultur och identitet.  

Vad har Regionbibliotek Västernorrland genomfört? 

Under 2020 genomfördes en satsning för att stärka kunskaper om barnrättsfrågan hos kommunbibliotekens personal i länet. Länets bibliotekschefer fick individuell vägledning och stöd i arbetet med att införa barnkonventionen i sina verksamheter. Några resultat av arbetet är: 

  • kompetenshöjning hos all personal 
  • kunskap om hur en prövning av barnets bästa kan genomföras inför förändringar i bibliotekets verksamhet 
  • översyn av biblioteksplaner och andra styrdokument 
  • ett regionalt nätverk för bibliotekens barnrättsombud bildades. Deras arbete uppmärksammades nationellt genom att de gemensamt fick ta emot Svensk biblioteksförenings barnrättsutmärkelse Elefanten 2021. 

Vad gör Regionbibliotek Västernorrland nu? 

Arbete genomförs fortsatt med kompetenshöjning och stöd främst till barnrättsombuden genom nätverksträffar och fortbildningar. Barnrätt har även en ständig punkt på ordnade bibliotekschefsträffar. 

Här jobbar vi för barnens rätt i samhället - Regionbibliotek Västernorrlands skriftserie nr 2 (pdf)


Tillbaka till toppen