Läsfrämjande

Det läsfrämjande arbetet med inriktning främst på barn och unga utgör en stor del av regionbibliotekets verksamhet.

Regionbibliotekets läsfrämjande verksamhet fokuserar på metodutveckling genom stöd till folkbibliotekens arbete eller i egna projektsatsningar ofta i samverkan med andra aktörer. Det handlar till stor del om att väcka och stimulera läsintresset hos barn och unga men riktar sig till alla åldrar. Barns läsning startar med vuxna förebilder – därför är även läsfrämjande och litteraturförmedlande insatser för vuxna viktiga. I huvudsak satsar regionbiblioteket på metodutveckling som ger långsiktiga effekter.

Läsning i en digital tid

Den digitala utvecklingen skapar nya sätt att läsa. Därför kan ett utvidgat läsbegrepp öppna upp för nya sätt att få upplevelser och nya sätt att uttrycka sig. Regelbundna möten inom nätverket för barn- och ungdomsbibliotekarier där kompetensutbyte och fortbildning sker är en viktig del i regionbibliotekets läsfrämjande verksamhet.

Högläsning också för de äldre

Högläsning har stor betydelse för många människor i livets olika faser. Regionbiblioteket samverkar med bland andra studieförbunden Vuxenskolan och Bilda för att sprida och utöka verksamheter med läsombud och högläsare inom omsorgen och på demensboenden i hela länet. Gemensamt utarbetade fortbildningsdagar för all personal inom omsorgs-, demens- och biblioteksverksamhet planeras årligen.

Relaterad information

Barnens bibliotek (barnensbibliotek.se)

Myndigheten för tillgängliga medier (mtm.se)

Kontakt

Carin Collén


Tillbaka till toppen