Regional biblioteksplan 2023-2026

Kom med synpunkter på remissförslag för ny Regional biblioteksplan

Regionbibliotek Västernorrland har tagit fram ett remissförslag för biblioteksplan för Västernorrland 2023-2026. Vi har under 2021 och 2022 genomfört samråd och dialoger om den kommande biblioteksplanen med en mängd aktörer. Denna remissversion vilar på resultaten av denna samverkan.

Biblioteksplan 2023-2026 Västernorrland - remissversion (pdf)

Vi vill i första hand ha synpunkter på:

  • Fångar målsättningar och fokusområden upp gemensamma ambitioner?
  • Saknas något perspektiv i beskrivningen?

Om ni ser behov av ändringar/kompletterande skrivningar utöver ovanstående frågor tar vi gärna emot konkreta förslag till slutversion av regional biblioteksplan för Västernorrland. Vill du lämna svar på ett specifikt avsnitt, ange då rubriken på avsnittet. Remissvar ska vara Region Västernorrland till handa senast 15 augusti 2022. Remissvaren ska skickas via mejl till region.vasternorrland@rvn.se, eller via post till Region Västernorrland, 871 85 Härnösand. Märk med diarienummer: 21NHU404, ”Synpunkt på remiss”.

Efter perioden sammanställer och behandlar Region Västernorrland inkomna synpunkter. Efter remisshanteringen kommer Regional biblioteksplan för Västernorrland 2023-2026 att fastställas av Regionfullmäktige.


Tillbaka till toppen