Minoritetsspråk

I enlighet med bibliotekslagen och minoritetslagen ägnar Regionbibliotek Västernorrland särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och urfolket samerna.

Regionbiblioteket deltar i regionens samråd med representanter för de nationella minoriteterna och urfolket samerna som träffas två gånger per år. Samrådets syfte är att i dialogform beakta de nationella minoriteterna och urfolket samernas synpunkter och behov i regionens beslutsfattande.

Littfest – Umeå internationella litteraturfestival är en årligt återkommande festival som sträcker sig över tre dagar. Sedan 2017 har regionbiblioteken i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland gemensamt arrangerat en dag då vi utifrån olika kulturområden lyft de nationella minoriteterna och urfolket samerna. 2019 spelades regionbibliotekens seminarier ”Röster från norr” in och finns att se på UR Play.

Ett samarbete kring utbildningsdagar i samisk historia, kultur och litteratur och språk planeras för 2020 mellan de fyra nordligaste regionbiblioteken och Tjállegoahte – Författarcentrum Sàpmi. Utbildningsdagarna ska erbjudas alla kommunbibliotek, en dag i varje region.

Relaterade länkar

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (riksdagen.se)

Information om Regionens samråd

”Röster från Norr” på UR Play (urplay.se)

Tjállegoahte – Författarcentrum Sàpmi (tjallegoahte.se)

Kontakt

Carin Collén


Tillbaka till toppen