En glad man ute i naturen

Miljö, hållbarhet och regionalt energikontor

Miljö och hållbar utveckling är frågor som engagerar hela Region Västernorrland. Att hantera miljön varsamt är en viktig del i en regional hållbar utveckling och tillväxt, både när det gäller det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet.

Samverkan

Regionens samverkan med andra aktörer inom miljöområdet har utvecklats. Exempel på aktörer som regionen samverkar med är Trafikverket, Energimyndigheten, Bio Fuel Region, Västernorrlands Energikontor och Mittnordenkommittén.

Flera av aktiviteterna som dessa projekt bedriver är utåtriktade mot företag, organisationer och allmänhet.

Regionala energikontoret

Energikontoret Västernorrland tillhör från år 2020 Region Västernorrland. De har som uppgift att bidra till en hållbar utveckling med Västernorrland som utgångspunkt. I uppdraget ingår att öka andelen förnybar energi och att få företag och offentlig verksamhet att effektivisera sin energianvändning och spara på våra naturresurser.

Mer om Energikontoret Västernorrland

Styrande dokument

Miljö- och energipolicy (pdf)

Hållbarhetsplan 2020–2024 (pdf)

Relaterad information

Agenda 2030 GAP-analys för Region Västernorrland

Kontakt

Sofia Mackin, tf verksamhetschef Miljö och folkhälsa 
E-postadress: sofia.mackin@rvn.se

För frågor om miljö- och hållbarhetsarbete, skicka e-post till hallbarhet@rvn.se

 


Tillbaka till toppen