Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
En man ute i naturen

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbar utveckling är frågor som engagerar hela Region Västernorrland. Att hantera miljön varsamt är en viktig del i en regional hållbar utveckling och tillväxt, både när det gäller det ekologiska, ekonomiska och sociala perspektivet.

Till grund för regionens miljöarbete finns en miljö- och energipolicy samt en miljö- och energiplan. Arbetet redovisas årligen i en miljö- och energiredovisning. Miljö- och energiområdet är kunskapsintensivt och nya rön presenteras fortlöpande. För att följa med i utvecklingen förbättrar vi hela tiden vårt miljöarbete.

Samverkan

Regionens samverkan med andra aktörer inom miljöområdet har utvecklats. Exempel på aktörer som regionen samverkar med är Trafikverket, Energimyndigheten, Bio Fuel Region, Västernorrlands Energikontor och Mittnordenkommittén.

Flera av aktiviteterna som dessa projekt bedriver är utåtriktade mot företag, organisationer och allmänhet.

Styrande dokument

Miljö- och energipolicy (pdf) 

Miljö- och energiplan 2015-2019