Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Extern samverkan

Förutom det interna miljöarbetet finns en strävan hos Region Västernorrland att aktivt samverka med externa parter för att flytta fram positionerna för en hållbar utveckling inom miljö- och energiområdet.

Samverkan med andra offentliga organisationer och näringslivet är därför naturligt.

För kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan regionerna finns de nationella nätverken RMC (Regionernas miljöchefer) samt fokusgrupper där miljösamordnare och personer med ansvar för regionernas miljöarbete deltar.

Region Västernorrland deltar i ett antal regionala, nationella och internationella miljö- och energiprojekt.

Relaterad information

Energimyndigheten

Energikontoret Västernorrland

BioFuel Region

Kommunförbundet Västernorrland

Upphandlingsmyndigheten

Länsstyrelsen Västernorrland

Mittnordenkommitten