Internationellt hållbarhetsarbete

Genom vårt internationella miljöarbete ska vi skapa goda internationella kontakter, och samverka med vår omvärld. Med utgångspunkt i FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030 kommer Region Västernorrland att ta fram nya hållbarhetsmål. Vi vill både dela med oss av egna erfarenheter och ta tillvara andras kunskaper och kompetens genom utökad samverkan.

EU-nätverk

Regionens politiker har under flera år deltagit i EU:s regionala nätverk AER och CPMR. Omvärldsbevakning och samverkan sker även inom Europaforum Norra Sverige och genom North Sweden European Office som är norra Sveriges Brysselkontor.

Bioekonomi är ett område under stark utveckling och samverkan sker i ett Bioekonomisk nätverk med andra regioner. Regionen har deltagit i flera EU-projekt där fokus legat på utveckling av förnybar energi, energieffektivisering och hållbara transporter.

Region Västernorrlands internationella arbete

Relaterad information

AER - Assembly of European Regions (aer.eu)

Bioekonomi - regioner i samverkan (biofuelregion.se)


Tillbaka till toppen