Avfall

Prioriteringsordningen för hantering av avfall är att i första hand minimera uppkomsten, i andra hand återanvända, därefter att materialåtervinna, sedan att energiutvinna och i sista hand deponera.

I arbetet med att minimera uppkomsten av avfall har upphandling en betydande roll.

Återvinning är inte bara en materialfråga utan också ett sätt att ta tillvara den energi som en gång använts för att framställa materialet, ofta många gånger mer än själva energiinnehållet i avfallet.

Relaterad information

Håll Sverige rent (hsr.se)

Avfall Sverige (avfallsverige.se)

El-kretsen (el-kretsen.se)

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (ftiab.se)

Batteriåtervinningen (batteriatervinningen.se)

Pantamera (pantamera.nu)

Sopor.nu - Sveriges avfallsportal (sopor.nu)


Tillbaka till toppen