Energy Factor 2

Region Västernorrland har arbetat konsekvent med att minska energianvändningen och särskilt elenergianvändningen, sedan 1995.

Strategin har varit att varje åtgärd ska halvera energibehovet, det vill säga en effektivisering med 50 procent, Faktor 2. Resultaten efter tio år är långt bättre än vad någon kunde ana.

Målet, Faktor 2, har inte bara nåtts utan också i de flesta fall överträffats. Därmed har ett stort steg tagits mot en hållbart region.

Genom att kyla ett av sjukhusen med hjälp av snö minskade elbehovet för kylningen med hela 90 procent, det vill säga Faktor 10.

När armaturer ersattes och belysningen styrdes minskade elbehovet i de åtgärdade sektionerna med 67 procent, vilket motsvarar Faktor 3.

Även ventilationsutrustning samt berg- och älvkyla har installerats med mycket gott resultat.

Mer om våra åtgärder (pdf)

Relaterad information

Energy - in English

Slutrapport klimatinvesteringsprogram 2005-2008 (pdf)


Tillbaka till toppen