Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Snökyla i Sundsvall

Metoden är gammal men tekniken är ny – och anläggningen är den första i sitt slag i hela världen. Vi pratar om snön som kyler Länssjukhuset i Sundsvall och dessutom spar stora mängder med elström och skonar miljön.

Jämfört med den gamla anläggningen har elanvändningen minskat med över 90 procent och de miljöfarliga köldmedierna har i stort sett avvecklats. Det innebär i sin tur att utsläppen av koldioxid också minskats med 90 procent.

90 % mindre energi går åt för att kyla ned sjukhuset

Unikt användningsområde

Att använda snö istället för freon är i sig ingen nyhet, det har gjorts förr och görs på flera andra ställen – i exempelvis Japan för lagring av grönsaker och rotfrukter. Men att ta vara på iskallt smältvatten från snö för att få rätt temperatur på medicinsk utrustning, serverhallar och ett behagligt inomhusklimat på ett helt sjukhus är unikt.

En anläggning av stora mått 

Den stora byggnaden har sammanlagt 190 000 kvadratmeter golvyta och cirka 520 vårdplatser. Här jobbar nästan 3000 av Region Västernorrlands totalt 7000 anställda.

Anläggningen i Sundsvall invigdes 2000 och har successivt byggts ut och förbättrats. Den senaste utbyggnaden innebär att kapaciteten nu är 70 000 kubikmeter snö. Principen är lika enkel som genial. Under vinter tippas snön från sjukhusparkeringen och gatorna runt omkring i en stor grop. På våren täcks snön med cirka två decimeter träfl is för isoleringens skull. När sedan snön sakta smälter pumpas smältvattnet in i kylsystemet. Två värmeväxlare leder tillbaka det uppvärmda vattnet som i sin tur smälter mer snö.

Tillgången på snö 

Kylan från snön räcker ända in i september. Vid behov kompletteras systemet också med så kallad ”frikyla” från kall utomhusluft. Snökanoner är också ett komplement som används för att säkerställa snölagret ifall vintern blir snöfattig. Konstnö går tillverka ungefär från oktober månad, när det är minusgrader ute.

Vinst för miljö och ekonomi

De största miljövinsterna med anläggningen är förstås att elanvändningen har minskat så kraftigt, från 900 MWh till ungefär 65 MWh per år, och att inga köldmedier behövs. Ytterligare ett plus är att snön nu renas från olja och annat spill, och att resterna körs på deponi istället för att hamna i naturen. Dessutom är satsningen också en vinst rent ekonomiskt jämfört med om sjukhuset haft konventionella kylmaskiner.

I Asien har antalet snökyleanläggningar ökat under senare år. I japan
finns numer 160 anläggningar.

Illustration: designidag.se
Text: Sara Adehult  

Snökyla - Gott exempel enligt Naturvårdsverket (pdf)