Två sjukvårdspersonal dricker kaffe i solen.

Stor satsning på solel

Under 2014 installerades cirka 2 200 kvadratmeter solceller på sjukhustaken i Örnsköldsvik och Sundsvall. Totalt är nu 6 500 kvadratmeter installerade.

Största energikällan av dem alla är solen! Utvecklingen av förnybar energi och solceller drivs av insikten att energi kommer att bli dyrare. Vi vill också begränsa vår klimatpåverkan och då är solel lysande.

Sedan 2014 har solelanläggningar installerats vid sjukhusområdena i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå samt vid Närvård Härnösand och Ålsta folkhögskola.

Sammantaget har 6 500 kvadratmeter solceller installerats på regionens fastigheter, motsvarande en installerad effekt på 1100 kilowatt. Detta har medfört att målsättningen i regionens miljö- och energiplan 2015–2019 har uppfyllts avseende att andelen förnybar egenproducerad el till och med 2019 ska uppgå till minst 2 procent av mängden inköpt el.

Solcellerna på fyra byggnader i Örnsköldsvik och Sundsvall kommer en solig dag att producera nästan all eleffekt som dessa byggnader behöver för drift av verksamhetsutrustning och fastighetsteknik

Sol en hållbar energilösning

Att kombinera energieffektiviserande åtgärder med förnybar elproduktion är ett medvetet val för att aktivt driva på omställningsarbetet mot mer hållbara energilösningar och samtidigt få större rådighet över framtida energikostnader.

Den långsiktiga visionen till 2030 är att köpt energianvändning till fastigheter är halverad jämfört med 1995 års nivå.


Tillbaka till toppen