Solel och frikyla i Sollefteå

När Sollefteå sjukhus skulle lösa problemet med höga inomhustemperaturer på sommaren visade det sig att solen inte bara var problemet utan även stod för lösningen.

Sjukhuset tar sedan tidigare Ångermanälvens kalla vatten till hjälp för att kyla inomhusluften sommartid, vilket fungerar bra men inte alltid räcker. Att installera ett vattenburet kylsystem för kyla i sjukhusets höghusdel visade sig vara mycket kostsamt och svårt att genomföra. Frågan var därmed: Hur kan man sänka både temperaturen och kostnaderna för detta med ett system baserat på förnybara energikällor?

Efter noggranna diskussioner togs ett beslut att montera 1 300 solcellslameller integrerade i en fast solavskärmning på de södra fasaderna. På ovansidan av varje lamell sitter solceller som tar tillvara solljuset och omvandlar det till elenergi. Lamellerna är seriekopplade i sex slingor som alla kopplats in på sjukhusets elnät.

Högsäsongen för anläggningen ligger mellan mars och oktober. Under en varm högsommardag sänker solavskärmningen då inomhustemperaturen med cirka 1,5-2,5 grader och minskar därmed behovet av ytterligare kylning. En solig dag producerar systemet en toppeffekt av cirka 50 kilowatt. Den förväntade årsproduktionen av el motsvarar cirka 40 000 kilowattimmar.

Frikyla, i form av det kalla älvvattnet, pumpas upp till sjukhuset och kyler ventilationsluften via en värmeväxlare. För att driva älvvattenpumparna används motsvarande elmängd som solcellerna genererar.

Sollefteå sjukhus med solenergi
Solceller

Tillbaka till toppen