Kemikalier

Kemiska produkter används inom alla delar av Region Västernorrland. Många av dessa är ofarliga medan andra kan ha en negativ påverkan på både miljö och hälsa.

Kemiska ämnen som kan påverka hälsa och miljö förekommer inte bara i innehållsdeklarerade förpackningar utan finns även i material så som plastartiklar, förband, textilier, inredning och byggmaterial. För att minimera riskerna med sådana kemikalier är miljökraven vid upphandling viktiga.

Inom alla våra verksamheter tillämpas försiktighets- och produktvalsprincipen så att alla medarbetare väljer kemikalier som inte har negativ inverkan på miljön eller hälsan.

Kemikalieförteckning

Varje enhet har en förteckning över de kemikalier som används och lagras. Både EU och Kemikalieinspektionen har listor med kemiska ämnen som av hälso- och miljöskäl ska minskas. Det är ett viktigt skäl till att varje verksamhet ska ha kunskap om kemikalier som används. Ett annat skäl är att personalen snabbt ska kunna få fram uppgifter om åtgärder vid utsläpp eller förgiftningar.

Region Västernorrland använder ett webbaserat register för de kemikalier som används. Där finns också alla kemikaliers säkerhetsdatablad.

Relaterad information

Kemikalieinspektionen (kemi.se)

Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)


Tillbaka till toppen