Läkemedel och lustgas

Läkemedel är gjorda för att göra verkan i kroppen utan att brytas ner av ämnesomsättningen. Det gör att de ofta lämnar din kropp opåverkade och potenta.

Reningen i avloppsverken kan försämras och antibiotikaresistens hos bakteriestammar är ett hot som allt mer uppmärksammas. 

Även andra läkemedel som kommer ut i naturen via avloppsreningsverken har visat sig påverka vattenlevande organismer, exempelvis kan fiskars fortplantningsförmåga störas av hormonrester. Eftersom stora mängder läkemedel konsumeras utanför sjukhusen gäller avloppsproblemet hela samhället. 

Vår personal som skriver ut läkemedel har stort ansvar för att välja medel som är så skonsamma för miljön som möjligt. Läkemedelskommittén erbjuder personalen utbildningar och det finns även uppgifter om miljöpåverkan i FASS. 

Det här kan du göra

  • Be din doktor om en liten förpackning till att börja med 
  • Lämna in alla överblivna läkemedel till apoteket 
  • Köp och hämta inte ut mer läkemedel än du behöver 
  • Förvara dina läkemedel säkert 
  • Återvinn tomma förpackningar

Mer om hur du kan hjälpa miljön genom att ta hand om gamla läkemedel (pdf)

Lustgas

Lustgas används framför allt som smärtlindring vid förlossningar. Den är en mycket effektiv växthusgas; cirka 300 gånger starkare än koldioxid. En genomsnittsförlossning där lustgas används har samma påverkan på klimatet som att förbruka 100 liter bensin i en bil.

Region Västernorrland har destruktionsanläggningar på de båda sjukhus där förlossningsavdelningar finns. Detta innebär att lustgasen sönderdelas till syrgas och kvävgas innan den släpps ut och därmed har den ingen klimatpåverkan längre. 

Relaterad information

Läkemedelskommittén

Miljöklassificerade läkemedel framtagen av Stockholms läns region (janusinfo.se) 


Tillbaka till toppen